Toksyczne płazy bardziej zagrożone wyginięciem

| Nauki przyrodnicze
mamojo, CC

Płazy, które chronią się przed atakami drapieżników za pomocą toksycznych substancji, są bardziej zagrożone wyginięciem niż gatunki stosujące inne metody obrony.

Jak wyliczył zespół dr. Kevina Arbuckle'a z Uniwersytetu w Swansea, prawdopodobieństwo, że gatunki toksyczne są zagrożone, jest aż o 60% wyższe.

Płazy są najbardziej zagrożoną grupą kręgowców. Na ich bioróżnorodność wpływają negatywnie m.in. szybkie niszczenie habitatu czy zanieczyszczenie środowiska.

Brytyjczycy postanowili sprawdzić, czy obrona przed drapieżnikami za pomocą toksycznych substancji wiąże się ze wskaźnikiem wymierania. Za miarę ryzyka wyginięcia uznali kategorie zagrożenia.

Wyniki nowego badania sugerują, że o ile toksyczna obrona może być świetna, jeżeli chodzi o unikanie drapieżników, o tyle w długiej perspektywie nie jest zbyt dobra dla gatunku. To kolejny przykład, że ewolucja nie działa dla dobra gatunku, ale osobnika. Studium to bazuje na moich wcześniejszych ustaleniach, że w ewolucyjnej historii toksyczne płazy wymierały częściej. Kolejnym etapem będzie dojście do tego, jaki mechanizm leży u podłoża związku [metody] obrony i wymierania.

Arbuckle zasugerował 3 prawdopodobne przyczyny do przetestowania: 1) obrona chemiczna jest kosztowna energetycznie; 2) umożliwia zasiedlenie środowisk marginalnych (o nieoptymalnych właściwościach); 3) wolniejsze tempo życia upośledza zdolność odrodzenia populacji toksycznych płazów.

płazy toksyczne metoda obrony ryzyko wyginięcia Kevin Arbuckle