Kanadyjskie muzeum zajmie się grożącymi wybuchem szczątkami

| Nauki przyrodnicze

W kwietniu br. co najmniej 9 płetwali błękitnych (Balaenoptera musculus) zostało uwięzionych w lodzie u południowo-zachodnich wybrzeży Nowej Fundlandii. Walenie zmarły, a szczątki dwóch zostały wymyte na plaże Rocky Harbour i Trout River. Mieszkańcy obawiali się, że pęczniejące od gazów gnilnych zwłoki wybuchną, a lokalnym władzom brakowało funduszy na ich usunięcie. Na szczęście problem udało się rozwiązać. Gail Shea, minister rybołówstwa i oceanów, i reprezentująca Królewskie Muzeum Ontario dyrektor wykonawcza Janet Carding doszły do porozumienia, dzięki czemu szkielety płetwali zostaną przekazane do celów badawczych.

Zespół pod kierownictwem dr. Marka D. Engstroma uda się do Nowej Fundlandii, by zakonserwować szkielety i pobrać próbki tkanek. Będą one udostępnianie międzynarodowej społeczności naukowej.

Kanadyjczycy podkreślają, że w północno-zachodniej populacji atlantyckiej występuje mniej niż 250 dorosłych B. musculus. Choć strata była, oczywiście, dotkliwa, stworzyła niepowtarzalną okazję do badania tych rzadkich i zagrożonych wyginięciem ssaków.

 

płetwale błękitne Balaenoptera musculus Nowa Fundlandia lód zwłoki plaże Rocky Harbour Trout River Królewskie Muzeum Ontario Gail Shea Janet Carding