Plotkowanie to umiejętność społeczna a nie wada charakteru

| Psychologia
magnusfranklin, CC

Plotkują i mężczyźni i kobiety, ale kobiety z większym prawdopodobieństwem używają plotek do oczernienia potencjalnej rywalki o względy mężczyzny. Ponadto kobiety częściej plotkują o wyglądzie innych kobiet, podczas gdy mężczyźni częściej plotkują o zasobach (np. finansowych) oraz sprawności fizycznej rywali. Zdaniem Adama Davisa z University of Ottawa, plotkowanie to skomplikowana umiejętność społeczna przydatna przy konkurowaniu o partnera. Jego zdaniem jest ona niezwykle pomocna w relacjach międzyludzkich i nie powinna być postrzegana jako wada charakteru.

Davis jest głównym autorem badań opublikowanych na łamach Evolutionary Psychological Science, które dostarczyły pierwszym weryfikowalnych dowodów na istnienie pozytywnego związku pomiędzy konkurencją o partnerów, ilością rozpowszechnianych plotek oraz tym, jak osoby plotkujące czują się z faktem, że to robią. Naukowcy stwierdzili, że plotkowanie to wysoce wyewoluowana umiejętność pozwalająca na zdobycie większej ilości informacji o innych osobach służąca też egzekwowaniu norm społecznych. Jest to też sposób na dowiedzenie się więcej o rywalach oraz na kwestionowanie ich reputacji, szczególnie gdy mamy do czynienia z rywalizacją na tle uczuciowym bądź seksualnym.

W badaniach wzięło udział 290 heteroseksualnych Kanadyjczyków w wieku 17-30 lat. Mieli do wypełnienia trzy kwestionariusze. Jeden z nich mierzył, jak bardzo uczestnicy badań angażują się w konkurowanie z osobami tej samej płci, szczególnie jeśli chodzi o konkurowanie o partnera seksualnego., Dwa pozostałe kwestionariusze mierzyły tendencję i prawdopodobieństwo, że badana osoba będzie plotkowała na temat innych, jak badany postrzega wartość plotki i jaką ma opinię na temat plotkowania o innych za ich plecami.

Okazało się, że im bardziej ktoś skłonny do konkurowania wśród własnej płci, tym z większym prawdopodobieństwem zaangażuje się w plotkowanie i tym lepiej postrzega sam fakt plotkowania.

Kobiety mają większe skłonności do plotkowania niż mężczyźni, plotki bardziej je cieszą i przykładają do nich większą wartość. Mężczyźni z większym prawdopodobieństwem niż kobiety plotkują o osiągnięciach innych. Kobiety zwykle plotkują o wyglądzie i wykorzystują plotki do rozpowszechniania informacji. Dla kobiet plotka ma większą wartość społeczną niż dla mężczyzn, dzięki czemu pozwala im zdobyć więcej informacji o potencjalnych konkurentkach o względy mężczyzny.

Nasze badania pokazują, że plotka jest powiązana z konkurencją o partnera. Nie może być więc postrzegana wyłącznie poprzez negatywny stereotyp plotkującej kobiety – stwierdza Davis.

plotka mężczyzna kobieta konkurencja