Plusy i minusy tendencji do poczucia winy

| Psychologia
Alex E. Proimos, CC

Osoby z nasiloną tendencją do poczucia winy są wartościowymi członkami zespołu, ponieważ lęk przed zawiedzeniem innych sprawia, że starają się wykonać co najmniej swoją część pracy. Ta sama cecha może jednak sprawiać, że nie będą chciały współpracować z ludźmi uznawanymi przez siebie za bardziej kompetentnych.

Z powodu obaw o wpływ swoich działań na dobrostan innych, ludzie podatni na poczucie winy często pracują lepiej od jednostek z mniejszym natężeniem opisywanej cechy, są bardziej skutecznymi liderami i w większym stopniu przyczyniają się do sukcesu swoich zespołów [...] - podkreśla prof. Scott S. Wiltermuth ze Szkoły Biznesu Uniwersytetu Południowej Kalifornii.

W serii 5 eksperymentów Wiltermuth i Taya R. Cohen z Carnegie Mellon University zademonstrowali, że wysoce podatne na poczucie winy jednostki unikają wzpółzależnego partnerstwa z osobami bardziej od siebie kompetentnymi, gdyż mogą się przysłużyć współpracownikowi w mniejszym stopniu niż on im, co wywołuje u nich wyrzuty sumienia.

To może zaskakiwać, ale nasze wyniki pokazują, że osoby, którym brakuje umiejętności, wybierając partnera, nie zawsze szukają u innych kompetencji.

W eksperymentach, gdzie ochotników pytano, jakiego partnera wybraliby do wykonania zadania, dysponując danymi na temat biegłości potencjalnych współpracowników w tej dziedzinie, wysoce podatni na poczucie winy ludzie z mniejszą wiedzą lub umiejętnościami rzadziej wskazywali najbardziej kompetentnego człowieka.

Ponadto Amerykanie stwierdzili, że podatni na poczucie winy częściej niż inni optowali za byciem opłacanym wyłącznie za swoje osiągnięcia i za uśrednione wyniki własne i pozostałych z podobnymi umiejętnościami. Podatność na poczucie winy ogranicza występowanie nieetycznych zachowań.

Podatni na poczucie winy są skrupulatni. Z mniejszym prawdopodobieństwem żerują na czyjeś biegłości i zrezygnują z dodatkowego dochodu, mając na uwadze fakt, jak ich zachowania wpływałyby na dobrostan innych.

poczucie winy podatność zespół partnerstwo Scott S. Wiltermuth Taya R. Cohen