Nie korzystają, więc tracą

| Technologia
USPTO

Van Lindberg, specjalizujący się w prawie patentowym prawnik z Haynes and Boone LLP, zauważa, że środowisko opensource'owe słabo wykorzystuje jeden z najtańszych sposobów walki z patentami, które mogą mu zagrażać. Podczas Open Source Business Conference Lindberg stwierdził, że zamiast toczyć sądowe spory o patenty, często lepiej i taniej jest złożyć do Biura Patentowego (USPTO) wniosek o ponowne zbadanie spornego patentu. Obecnie robią to nieliczne opensource'owe organizacje. Wniosek taki wystarczy uzasadnić tym, że dany patent nie powinien zostać przyznany, gdyż opisuje rozwiązanie oczywiste lub też istnieją wcześniejsze przykłady stosowania takich rozwiązań.

Taka strategia umożliwi skuteczniejszą walkę z trolami patentowymi oraz z rynkową konkurencją. Tym bardziej, że wiele firm produkujących oprogramowanie o zamkniętym kodzie z powodzeniem stosuje takie metody. Od 2004 roku liczba wniosków o ponowne zbadanie patentów uległa gwałtownemu zwiększeniu. Stało się tak po decyzji w sprawie KSR przeciwko Telefleksowi, gdy sąd obniżył wymagania dotyczące uznania, że patent opiera się na rozwiązaniu oczywistym. Od tamtej pory dużo firm domaga się ponownego badania patentów. Trudno im się zresztą dziwić. Koszty sądowego sporu o patenty wynoszą średnio od 1 do 4 milionów dolarów, podczas gdy za wniosek o ponowne rozpatrzenie patentu przez USPTO trzeba zapłacić do 50 000 do 100 000 USD. Oczywiście, może to być sporą kwotą dla małej firmy, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by złożyło się na nią kilkanaście czy kilkadziesiąt firm zainteresowanych rozstrzygnięciem sprawy.

Ponadto, jak informuje Lindberg, wystąpienie z wnioskiem do Biura Patentowego jest często jedyną drogą dla opensource'owych firm. Niektóre z licencji Open Source przewidują bowiem, że używająca ich firma traci do nich prawo, jeśli wniesie sprawę do sądu.

Po złożeniu wniosku o ponowne sprawdzenie, Biuro Patentowe rozstrzyga najpierw, czy we wniosku podana została wystarczająco mocna argumentacja. Jeśli tak, patent jest sprawdzany przez grupę ekspertów. Proces ten ma jednak pewien minus. Jeśli USPTO uzna, że patent jest ważny, to zostaje on niejako "wzmocniony prawnie", gdyż uzyskuje w ten sposób podwójną akceptację USTPO. Istnieje też i poważna zaleta dla posiadaczy patentów. Otóż firma może złożyć wniosek o zbadanie swojego własnego patentu. Wówczas wniosek ten nie musi być tak dobrze argumentowany jak wniosek o badanie patentu podmiotu trzeciego, a można w ten sposób wzmocnić swoje prawa patentowe.

prawo patent open source