Superprecyzyjne pomiary prędkości światła

| Astronomia/fizyka
miss_blakcbutterfly, CC

Naukowy z The University of Western Australia i berlińskiego Uniwersytetu Humboldta przeprowadzili najbardziej precyzyjne testy spójności przestrzennej prędkości światła. Precyzja pomiaru była 10-krotnie większa niż dotychczas.

Pomiary potwierdziły prawdziwość kluczowego elementu teorii względności czyli symetrii Lorenza, zgodnie z którą prędkość światła jest identyczna we wszystkich kierunkach.

W czasie wspomnianego eksperymentu naukowcy przez rok porównywali niezwykle czyste mikrofalowe sygnały z kriogenicznych szafirowych oscylatorów. Osclatory były ustawione prostopadle względem siebie i co 100 sekund były obracane. Częstotliwość sygnałów mikrofalowych była wprost powiązana z prędkością światła. Jeśli okazałoby się, że zmienia się ona w zależności od kierunku emisji, to by oznaczało, że zasada symetrii Lorenza została naruszona. Okazało się jednak, że nie widać żadnych zmian nawet, gdy pomiary wykonywaliśmy z dokładnością do 18 miejsc po przecinku. To niezwykłe, że natura utrzymuje tak precyzyjną symetrię - mówi doktor Stephen Parker z UWA.

Uczony informuje, że obecnie trwają prace nad udoskonaleniem aparatury i wyposażeniem jej w nowe źródła światła, co pozwoli na przeprowadzenie jeszcze bardziej szczegółowych pomiarów. To pozwoli nam na zwiększenie czułości eksperymentu i zbadanie innych pól, na których symetria Lorenza mogłaby zostać naruszona - dodaje.

prędkość światła symetria Lorenza