Probiotyki zwiększają przeżywalność pszczół stykających się z pestycydami

| Nauki przyrodnicze
www.metaphoricalplatypus.com (Jennifer C.), CC

Probiotyki mogą zwiększać przeżywalność pszczół miodnych wystawionych na oddziaływanie pestycydów.

Wyginięcie pszczół byłoby dla ludzi katastrofalne. Obecny dylemat rolnictwa polega na tym, jak zapobiec spadkowi liczebności pszczół i jednocześnie ograniczyć straty plonów. Chcieliśmy sprawdzić, czy probiotyki przeciwdziałają toksycznemu działaniu pestycydów i zwiększają przeżywalność pszczół - wyjaśnia dr Gregor Reid z Lawson Health Research Institute (Lawson).

W eksperymentach naukowcy wykorzystali muszki owocowe, znany model badania toksyczności pestycydów dla pszczół. Neonikotynoidy wpływają podobnie na oba gatunki, muszki i pszczoły mają też podobne układy odpornościowe, a w ich mikrobiomach występuje wiele tych samych bakterii.

Kanadyjczycy odkryli, że u muszek wystawionych na oddziaływanie imidaklopridu (IMI), jednego z najpopularniejszych pestycydów, zachodziła zmiana mikrobiomu i stawały się one bardziej podatne na infekcje (zastosowana ilość pestycydu stanowiła odpowiednik stężeń działających zwykle na pszczoły).

Okazało się, że gdy podawano pewien szczep pałeczek kwasu mlekowego - Lactobacillus plantarum ATCC 14917 - po zakażeniu pałeczką krwawą (Serratia marcescens) przeżywalność muszek stykających się z IMI była większa.

Nasze badanie wykazało, że pałeczki kwasu mlekowego mogą zwiększać odporność i potencjalnie pomóc pszczołom żyć dłużej po ekspozycji na pestycydy - zaznacza Brendan Daisley i dodaje, że warto rozważyć dodawanie probiotyków np. do wilgotnych placków stanowiących substytut pyłku.

Choć idealnie byłoby po prostu skończyć ze stosowaniem pestycydów, obecnie rolnicy nie mają właściwie alternatyw, by za ich pomocą utrzymać plony gwarantujące opłacalność biznesu. Do momentu, aż będziemy mogli zrezygnować z pestycydów, powinniśmy znaleźć sposoby na ochronę ludzi i dzikiej przyrody przed skutkami ubocznymi tych związków. Probiotyki wydają się [zaś] skuteczną interwencją w przypadku zespołu masowego ginięcia pszczoły miodnej - podsumowuje Reid.

probiotyki Lactobacillus plantarum ATCC 14917 pestycydy neonikotynoidy pszczoła miodna przeżywalność Gregor Reid Brendan Daisley