Spacerowanie korzystne dla osób z przewlekłą niewydolnością nerek

| Medycyna
Asela (Asela Jayarathne), CC

W przypadku osób z przewlekłą niewydolnością nerek (ang. chronic kidney disease, CKD) chodzenie jest bardzo korzystne: może wydłużyć życie i zmniejszyć prawdopodobieństwo, że w przyszłości potrzebne będą dializy czy przeszczep nerek.

Jak podkreślają autorzy artykułu z Clinical Journal of the American Society of Nephrology, brak aktywności fizycznej jest powszechny wśród pacjentów z CKD. Zespół z tajwańskiego China Medical University Hospital postanowił zatem sprawdzić, czy coś tak prostego jak chodzenie może zapewnić chorym jakieś korzyści. Naukowcy przeanalizowali przypadki 6363 osób ze stadium III-V CKD. Średnia wieku wynosiła 70 lat, a losy ochotników śledzono średnio przez 1,3 roku.

U nieco ponad 21% chorych chodzenie było główną formą aktywności. W ich przypadku prawdopodobieństwo zgonu lub wystąpienia konieczności dializowania/przeprowadzenia przeszczepu w okresie obserwacyjnym było, odpowiednio, o 33 i 21% niższe. Im więcej ktoś spacerował, tym większe korzyści odnosił. W porównaniu do osób, które nie chodziły, pacjenci spacerujący 1-2, 3-4, 5-6 i ≥ 7 razy w tygodniu umierali w czasie studium, odpowiednio, o 17, 28, 58 i 59% rzadziej. Ryzyko, że będą musieli przechodzić dializy bądź przeszczep, było zaś o 19, 27, 43 lub 43% niższe.

Wykazaliśmy, że pacjenci z CKD z chorobami współistniejącymi [sercowo-naczyniowymi czy cukrzycą] byli w stanie chodzić, jeśli tylko chcieli [...]. Korzystna wydaje się [nawet] minimalna ilość ruchu - spacerowanie przez mniej niż 30 min raz w tygodniu - ale częstsze i dłuższe przechadzki mogą zapewnić silniej zaznaczone efekty - uważa dr Che-Yi Chou.

przewlekła niewydolność nerek CKD chodzenie dializa przeszczep życie długość Che-Yi Chou