Genetycznie podobny przyjaciel

| Psychologia
glennharper, CC

Dwaj amerykańscy naukowcy twierdzą, że wybieramy na przyjaciół ludzi, którzy są do nas genetycznie podobni. De facto bliscy przyjaciele są przeciętnie genetycznym odpowiednikiem kuzynów czwartego stopnia.

Autorami artykułu z PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) są profesorowie Nicholas Christakis z Uniwersytetu Yale oraz James Fowler z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego.

Korzystając z danych zgromadzonych w ramach Framingham Heart Study, panowie przyjrzeli się wielkiej liczbie wariatów genetycznych (ok. 1,5 mln). Odwołując się do przypadków 1932 osób, porównywali genetycznie pary przyjaciół z parami obcych z tej samej populacji.

Okazało się, że przyjaciele mają ok. 1% wspólnych wariantów genetycznych (o 0,1% więcej niż obcy). Doprecyzowując, Christakis i Fowler donoszą, że przyjaciele są dość podobni pod względem wersji genów powiązanych z powonieniem, rzadziej za to dzielą warianty dot. odporności na pewne choroby.

Amerykanie przekonują, że przyjaciele są funkcjonalnymi krewnymi. Panowie opracowali nawet iloraz przyjaźni, który na podstawie korelacji genotypu (polimorfizmu pojedynczych nukleotydów) pozwala oszacować prawdopodobieństwo, że dani ludzie staną się przyjaciółmi.

Geny dzielone przez przyjaciół wykazują największą aktywność ewolucyjną, co sugeruje, że przyjaźń odgrywa jakąś rolę w tempie naszej ewolucji. Kondycja różnych genów może zależeć od tego, czy podobne geny występują u naszych przyjaciół.

przyjaciele genom polimorfizm pojedynczego nukleotydu gen wersja podobieństwo Nicholas Christakis James Fowler