Psychoterapia internetowa co najmniej dorównuje skutecznością spotkaniom z psychologiem

| Psychologia
THX0477, CC

Psychoterapia przez Internet jest co najmniej tak samo skuteczna, jak konwencjonalna terapia prowadzona twarzą w twarz. Trzy miesiące po zakończeniu serii sesji pacjenci z grupy online'owej przejawiają nawet mniej objawów.

Bazując na wcześniejszych studiach, naukowcy z Uniwersytetu w Zurychu podejrzewali, że terapia internetowa i tradycyjna dają podobne rezultaty. By sprawdzić, czy tak rzeczywiście jest, przeprowadzono eksperyment. Sześciu specjalistów leczyło 62 chorych (większość pacjentów cierpiała na umiarkowaną depresję). W wyniku losowania 32 osoby trafiły do grupy z interwencją internetową, a 30 do grupy z interwencją twarzą w twarz. W obu przypadkach terapia składała się z 8 sesji. Psycholodzy stosowali techniki typowe dla terapii poznawczo-behawioralnej, gdzie zadania można wykonywać ustnie lub pisemnie. Podczas sesji osoby leczone online realizowały pisemnie jedno wyznaczone wcześniej zadanie, np. kwestionowały negatywny obraz siebie. Pacjenci tradycyjni zajmowali się tym samym na spotkaniu z terapeutą. Efektywność leczenia oceniano głównie na podstawie wyników w Inwentarzu Depresji Becka II (BDI II). Dodatkowo brano pod uwagę wyobrażenia samobójcze, lęk, poczucie beznadziejności i automatyczne myślenie negatywne.

W obu grupach wskaźniki depresji znacząco spadły - podkreśla prof. Andreas Maercker. Pod koniec eksperymentu depresji nie można było zdiagnozować u 53% grupy online'owej i 50% grupy tradycyjnej. Po 3 miesiącach od ukończenia leczenia różnica stała się jeszcze bardziej widoczna: depresji nie dało się stwierdzić u 57% grupy internetowej i 42% grupy spotykającej się z terapeutą.

Przedstawiciele obu grup byli w podobnym stopniu zadowoleni z leczenia i działań terapeutów. Kontakt z psychologiem był uznawany za osobisty przez 96% grupy online'owej i 91% grupy konwencjonalnej.

Pacjenci internetowi intensywnie korzystali z korespondencji z terapeutą (twierdzili, że wracali zarówno do listów od psychologów, jak i do swoich zadań).

psychoterapia sesja twarzą w twarz internetowa skuteczność Andreas Maercker