Zanieczyszczenia zmieniają profil zapachowy kwiatów

| Nauki przyrodnicze
Red Barnes (Cory Barnes), CC

Składniki spalin sprawiają, że pszczoły nie są w stanie rozpoznać zapachu kwiatów.

Reaktywne zanieczyszczenia w spalinach diesla niszczą związki kluczowe dla zapachu kapusty rzepaku (Brassica napus). "Pszczoły miodne mają wrażliwy węch i wyjątkową zdolność uczenia oraz zapamiętywania nowych zapachów" - opowiada dr Tracey Newman z Uniwersytetu w Southampton.

Diesel exhaust rapidly degrades floral odours used by honeybees; Robbie D. Girling, Inka Lusebrink, Emily Farthing, Tracey A. Newman & Guy M. Poppy; Scientific Reports 3, Article number: 2779; doi:10.1038/srep02779

Brytyjczycy odkryli, że spaliny diesla zmieniają profil woni kwiatów. Wg nich, zjawisko to może wpływać na skuteczność zbieraczą pszczół, a w konsekwencji na zapylanie i globalne bezpieczeństwo pokarmowe.

Podczas eksperymentów 8 związków odpowiadających za zapach kwiatów kapusty rzepaku mieszano w zapieczętowanych szklanych naczyniach z czystym powietrzem albo z powietrzem z dodatkiem spalin diesla (proporcje karenu-3, linalolu, aldehydu fenylooctowego, α-pinenu, α-terpinenu, α-farnesenu, p-cymenu i 2-fenyloetanolu odzwierciedlały stosunek, w jakim są one naturalnie emitowane przez B. napus). Średnią zawartość lotnych substancji w obu zestawach zlewek oraz zmiany składu zachodzące w naczyniach ze spalinami (w zestawieniu z naczyniami z czystym powietrzem) porównywano w 4 punktach czasowych: po 1 min, 30 min, 60 min i 120 min; naukowcy zastosowali chromatografię gazową ze spektrometrią mas. W ciągu minuty w powietrzu zanieczyszczonym dieslem zarówno α-farnesen, jak i α-terpinen, które stanowią, odpowiednio, 72,5% i 0,8% oryginalnej mieszanki zapachowej, stawały się niewykrywalne. Taki stan utrzymywał się do końca badania. W dowolnym punkcie czasowym zawsze jakieś dwa z pozostałych 6 związków ulegały znaczącemu zredukowaniu (zachodził spadek względnej obfitości). Co ciekawe, po godzinie pod wpływem spalin ilość p-cymenu okazała się znacząco podwyższona (odnotowywano wzrost względnej obfitości). Przy czystym powietrzu wszystkie osiem związków wykrywano po 2 h, co wskazuje na ich relatywną stabilność pod nieobecność diesla.

Kiedy naukowcy powtórzyli zabieg z gazami NOx (tlenkiem i dwutlenkiem azotu), uzyskali analogiczne wyniki, co sugeruje, że to właśnie NOx wpływały na zmianę profilu zapachowego. Zmodyfikowaną mieszankę prezentowano pszczołom, które jej nie rozpoznały.

Newman wyjaśnia, że choć NOx są wyjątkowo reaktywnymi gazami powstającymi w wyniku spalania diesla i innych paliw kopalnych, to limity emisji dwutlenku azotu są regularnie przekraczane, zwłaszcza na terenach miejskich.

pszczoła zapach woń kwiat kapusta rzepak diesel NOx profil zanieczyszcznia spaliny dr Tracey Newman