Ptaki i ssaki we wspólnym żyją gnieździe

| Nauki przyrodnicze
Łukasz Myczko, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Naukowcy z Poznania odkryli gniazda, które są jednocześnie zajmowane przez nietoperze i ptaki. To pierwszy znany przypadek wykorzystania gniazda przez tak bardzo różniące się gatunki.

Podczas badań prowadzonych przez Łukasza Myczko, Łukasza Dylewskiego, profesorów Tima H. Sparksa i Piotra Tryjanowskiego z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w czterech miejscach w okolicy Poznania oraz w Puszczy Zielonka zarejestrowano gniazda zajęte przez dorosłe nietoperze i pisklęta szpaków. Celem badań było stwierdzenie, jak szpaki wykorzystują naturalne dziuple drzew. W ostatnim sezonie lęgowym rozpoczęliśmy duży projekt monitorowania dziupli w sezonie lęgowym. Jednym z efektów tej pracy, całkowicie niespodziewanym, było znalezienie w gniazdach z pisklętami szpaków dorosłych nietoperzy - borowców wielkich - mówi główny autor badań, Łukasz Myczko.

Łukasz Myczko, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Konkurencja o gniazda czy wspólne ich zajmowanie nie są niczym nowym. Po raz pierwszy jednak zauważono, by to samo gniazdo było dzielone przez zwierzęta z różnych, bardzo odległych grup.

Co interesujące, zwierzęta nie zajmowały wspólnej dziupli z konieczności. Badania wykazały bowiem, że dziupli zajętych jest tyle samo co pustych. Najwyraźniej przynajmniej jeden z gatunków odnosi korzyści z takiego sąsiedztwa. Być może są to nietoperze, których samice w czasie ciąży muszą utrzymać stałą temperaturę ciała i w gnieździe szpaków może być po prostu cieplej.

Kamery zarejestrowały też pasożyty przechodzące z jednego gatunku na drugi.

ptak ssak nietoperz szpak gniazdo