W Polsce zięby górą

| Nauki przyrodnicze
patries71

Podczas Europejskich Dni Ptaków 2016 w Polsce bezapelacyjnie zwyciężyła... zięba. Była ona najczęściej obserwowanym ptakiem w naszym kraju. Jednak popularna jest nie tylko u nas. W całej Europie obserwowano wielkie stada zięb i szpaków, przez co stały się one dwoma najczęściej widzianymi ptakami podczas EDP. W ubiegłorocznej edycji EDP wzięło udział ponad 24 000 osób, które w 40 krajach Europy i Azji Środkowej zaobserwowały 5,8 miilona wędrownych ptaków.

EDP w Polsce to część akcji EuroBirdWatch obserwowanej przez BirdLife International. W ciągu jednego weekendu ludzie od Norwegii po Cypr i od Portugalii po Uzbekistan obserwują migrujące ptaki. Przy okazji odbywa się wiele imprez plenerowych, wycieczek, rajdów, wystaw i pokazów.

W Polsce, co może wydawać się zaskakujące, zwyciężyła zięba. Początkowo prowadził szpak, ale w związku z obserwacją na Mierzei Wiślanej aż 121 000 zięb to ten gatunek zwyciężył. Na drugim miejscu uplasował się szpak, a na trzecim bogatka. Kolejne miejsca zajęły krzyżówka, czajka, gęgawa, łyska, śmieszka, modraszka, cyraneczka, grzywacz, kormoran, żuraw, łabędź niemy, wróbel, czernica, gołąb miejski, czyż, gawron i mysikrólik.

Występowały spore różnice pomiędzy województwami. Na przykład w dolnośląskim zwyciężył kormoran (589 zaobserwowanych osobników), a w kujawsko-pomorskim gęgawa (3059), w lubelskim dominował szpak (11 280), a w małopolskim łabędź niemy (713).

ptak zięba wróbel szpak Europejskie Dni Ptaków 2016