Ryzyko wznowy zależy od grupy krwi

| Medycyna
frostnova, CC

U pacjentów z grupą krwi 0, którzy przeszli prostatektomię radykalną, ryzyko wznowy biochemicznej (wzrostu poziomu PSA, swoistego antygenu sterczowego, ang. biochemical recurrence, BCR) jest niższe.

Wyniki badań na ten temat ujawniono na 29. dorocznej konferencji Europejskiego Towarzystwa Urologicznego. Zespół doktora Yoshio Ohno z Tokijskiego Uniwersytetu Medycznego przyglądał się 555 pacjentom po prostatektomii radykalnej, u których nie zastosowano ani terapii neoadjuwantowej, ani adjuwantowej (leczenia uzupełniającego przed i po operacji). Losy chorych śledzono średnio przez 52 miesiące; po tym czasie wznowa biochemiczna wystąpiła u 166 osób, czyli 29,9%. W porównaniu do pacjentów z grupą krwi A, u mężczyzn z grupą 0 ryzyko BCR było o 34,7% niższe.

Japończycy definiowali czas BCR jako najwcześniejszy moment, kiedy pooperacyjne stężenie PSA w surowicy rosło do poziomu ≥0,2 ng/ml.

To pierwszy przypadek, kiedy komuś udało się wykazać, że [ryzyko] wznowy raka gruczołu krokowego może się różnić w zależności od grupy krwi. [...] Nie wiemy, czemu tak jest, ale ustalenia mogą wytyczyć nowe ścieżki w zakresie badań molekularnych nad postępami nowotworu. Rodzą się też pytania, czy powinno się mówić pacjentom z określonymi grupami krwi, że ryzyko nawrotu jest w ich przypadku większe bądź mniejsze i czy powinno się traktować grupę krwi jako czynnik ryzyka wpływający na planowanie terapii.

Warto przypomnieć, że niedawno zespół dr. Tobiasa Lattego z Uniwersytetu Medycznego w Wiedniu także zademonstrował, że istnieje związek między grupą krwi a prognozami w chorobie nowotworowej innej części układu moczowo-płciowego. W tym przypadku wśród chorych z rakiem pęcherza nienaciekającym błony mięśniowej (ang. non-muscule invasive bladder cancer, NMIBC), którzy przeszli przezcewkową resekcję guza, osoby z grupą krwi 0 były najbardziej zagrożone wznową i progresją choroby.

rak gruczołu krokowego prostatektomia radykalna PSA wznowa biochemiczna swoisty antygen sterczowy ryzyko grupa krwi Yoshio Ohno