Podgatunek pewnej bakterii aktywnie wspomaga rozwój raka jelita grubego

| Medycyna
Newtown grafitti, CC

Podgatunek bakterii Streptococcus gallolyticus aktywnie wspomaga rozwój raka jelita grubego (ang. colorectal cancer, CRC).

Naukowcy już od jakiegoś czasu wiedzieli, że osoby zakażone Streptococcus gallolyticus subsp. gallolyticus (Sg) częściej zapadają na raka jelita grubego. Dotąd pozostawało jednak tajemnicą, czy Sg aktywnie promuje raka, czy też raczej dobrze rośnie w środowisku stwarzanym przez komórki nowotworowe.

Chcąc wyjaśnić tę kwestię, zespół Ritesha Kumara z Centrum Nauk o Zdrowiu Texas A&M przeprowadził eksperymenty na hodowlach komórek raka jelita grubego, myszach z rakiem i tkankach z ludzkich guzów.

Kohodowla komórek raka jelita grubego i Sg wykazała, że Sg sprzyja namnażaniu komórek nowotworowych i że zjawisko to zależy od fazy wzrostu Sg. Do namnażania komórek CRC dochodziło tylko wtedy, gdy bakterie i komórki raka znajdowały się w bezpośrednim kontakcie (same związki uwalnianie przez bakterie nie działały w ten sposób).

Autorzy publikacji z pisma PLoS Pathogens badali także, jak Sg wpływają na białko zwane β-kateniną, które odgrywa kluczową rolę w rozwoju CRC. Akademicy stwierdzili, że Sg nie sprzyjała namnażaniu komórek raka jelita grubego, w których produkcja bądź aktywność β-kateniny była celowo zmniejszona. Sugeruje to, że Sg wpływa na namnażanie za pośrednictwem szlaku sygnałowego Wnt/β-kateniny.

Eksperymenty na gryzoniach pokazały, że myszy ostrzykiwane Sg miały m.in. więcej guzów i bardziej nasiloną produkcję β-kateniny niż zwierzęta po zastrzykach z innych bakterii.

Gdy naukowcy zbadali prawidłowe i zmienione chorobowo tkanki ponad 100 pacjentów z CRC, okazało się, że większość była zakażona Sg.

rak jelita grubego Streptococcus gallolyticus subsp. gallolyticus Sg namnażanie β-katenina Ritesh Kumar