Odkryli 1. wskazówki, jak dokładnie tłusta dieta prowadzi do raka jelita grubego

| Medycyna
Joshua Rappeneker, CC

Choć nieprawidłowa dieta wiąże się nawet z 80% przypadków raka jelita grubego, dotąd naukowcy nie wiedzieli, na jakie dokładnie szlaki sygnałowe może ona wpływać.

Zespół z Cleveland Clinic wykazał na modelach przedklinicznych, że wysokotłuszczowa zachodnia dieta sprzyja wzrostowi nowotworowych komórek macierzystych w jelicie. Okazało się także, że gdy Amerykanie zablokowali szlak sygnałowy JAK2/STAT3, który ułatwia rozwój guza, nasilenie wzrostu komórek macierzystych pod wpływem wysokotłuszczowej diety nie występowało.

Choć wiedzieliśmy, że dieta wpływa na raka jelita grubego, opisywane badanie jako pierwsze pokazało, jaki konkretnie szlak molekularny leży u podłoża zaobserwowanego związku. Opierając się na świeżo zdobytej wiedzy, możemy pracować nad nowymi metodami leczenia, bazującymi na blokowaniu tej ścieżki [...] - opowiada dr Matthew Kalady.

W ramach studium autorzy publikacji z pisma Stem Cell Reports analizowali dane z Cancer Genome Atlas, prowadzili analizę mikromacierzy próbek guzów pierwotnych i przerzutów, a także weryfikowali związek między wysokotłuszczową dietą i utrzymaniem nowotworowych komórek macierzystych u opornych na otyłość myszy.

rak jelita grubego nowotworowe komórki macierzyste szlak sygnałowy JAK2/STAT3 Matthew Kalady