Bakterie z guzów pierwotnych występują też w przerzutach

| Medycyna
tnarik, CC

U pacjentów z rakiem jelita grubego w przerzutach do wątroby występują te same bakterie, co w zmianach pierwotnych. Co więcej, obecność bakterii wydaje się korelować ze wzrostem guza.

Podczas wcześniejszych badań w ludzkich rakach jelita grubego wykryto liczne Gram-ujemne pałeczki Fusobacterium nucleatum. By ustalić, czy w przerzutach znajdują się te same drobnoustroje, zespół Susan Bullman z Dana-Farber Cancer Institute przeanalizował próbki guzów pierwotnych i metastazje z wątroby.

Okazało się, że w przerzutach faktycznie znajdują się bakterie z rodzaju Fusobacterium i że są to szczepy bardzo podobne do tych z guzów pierwotnych danego pacjenta. Jeśli u chorego w guzie pierwotnym nie było takich beztlenowych pałeczek, nie występowały one także w przerzutach w wątrobie.

Gdy myszom wszczepiono Fusobacterium-pozytywne guzy, zmiany się "zakorzeniały". Jeśli w guzach nie było bakterii Fusobacterium, zjawisko nie zachodziło.

Autorzy publikacji z pisma Science zauważyli też, że gdy gryzoniom podano antybiotyk, liczebność Fusobacterium w guzach spadała, spowalniał się też ich wzrost.

Mając to wszystko na uwadze, naukowcy podejrzewają, że bakterie przemieszczają się z komórkami raka do odległych narządów i być może ułatwiają kolonizację nowych miejsc.

rak jelita grubego przerzuty wątroba bakterie Fusobacterium nucleatum Susan Bullman