Sklerosteryna - białko zapobiegające przerzutom raka prostaty

| Medycyna

Amerykańscy badacze odkryli, że sklerosteryna (SOST), białko, do którego ekspresji dochodzi głównie w kościach, hamuje przerzuty raka prostaty do kości.

Jak podkreśla prof. Gabriela Loots z Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL), guzy kości powodują duży ból, prowadzą do złamań i ostatecznie stanowią główną przyczynę zgonu.

Dywagowano, że mikrośrodowisko kości stanowi dla nowotworu żyzną "glebę", wydziela bowiem czynniki sprzyjające przeżyciu i rozprzestrzenianiu komórek raka. Z drugiej strony guzy uwalniają czynniki, które zmieniają mikrośrodowisko kości, by dalej ułatwić kolonizację. Specjaliści podkreślają, że opracowanie nowych metod zapobiegania i leczenia przerzutów raka gruczołu krokowego do kości zależy od zrozumienia dynamiki tych dwustronnych związków.

Ostatnio zespół doktorantki Loots Aimy Sebastian odkrył, że brak SOST w mikrośrodowisku kości sprzyja ekspresji wielu genów związanych z migracją i/lub inwazją raka prostaty (np. niekodującego transkryptu MALAT-1, który wpływa na aktywność genów, oddziałując na procesy składania mRNA). Sugeruje to, że SOST ma hamujący wpływ na inwazję raka prostaty.

W drugim studium, którego głównymi autorami są Bryan Hudson i Nicolas Hum z LLNL, przyglądano się roli SOST w regulowaniu przerzutowania raka prostaty. Odkryto, że wydzielana przez osteocyty sklerosteryna hamuje inwazję raka prostaty w warunkach in vitro.

By stwierdzić, czy SOST wpływa na metastazję u zwierząt, linię komórkową raka prostaty zmodyfikowano w taki sposób, by dochodziło do nadekspresji SOST. Różne linie wszczepiano później myszom z niedoborem odporności i zliczano wtórne guzy i osteolityczne zmiany kostne.

Okazało się, że w przypadku linii produkujących więcej sklerosteryny wskaźnik przerzutowania był znacząco niższy. Przy pomocy prof. Blaine'a Christiansena z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Davis udało się też wykazać, że komórki wydzielające więcej SOST powodowały mniej ubytków osteolitycznych.

rak prostaty rak gruczołu krokowego sklerosteryna SOST przerzutowanie metastazja hamowanie