Biorusztowanie z hydrożelu wspomaga regenerację rdzenia

| Medycyna
Patrick Hoesly, CC

Sing Yian Chew i zespół z Uniwersytetu Technologicznego Nanyang wykazali, że rusztowanie z hydrożelu wspomaga naprawę tkanek po uszkodzeniu rdzenia nerwowego.

Za pomocą dostępnych wcześniej biorusztowań często nie udawało się kierować wzrostem nerwów, a wokół implantu tworzyły się blokujące regenerację blizny. Singapurczycy postanowili więc stworzyć nowy typ rusztowania.

Naukowcy połączyli kolagenowy hydrożel z luźno rozmieszczonymi nanowłóknami kopolimeru PCL, czyli poli(ε-kaprolaktonu), z EEP (fosforanem trietylu), uzyskując trójwymiarowe rusztowanie, które można wszczepić w miejscu uszkodzenia rdzenia. Sprawdzali też, czy pomocny jest dodatek neurotrofiny 3 (NT3).

Neurotrofiny spełniają wiele różnych funkcji, np. regulują wzrost dendrytów, modulują uwalnianie neuroprzekaźników oraz ekspresję ich receptorów, biorą udział w kształtowaniu obwodów neuronalnych, a także kontrolują namnażanie, różnicowanie i plastyczność neuronalną.

Po 3 miesiącach stwierdzono, że u szczurów z rdzeniem uszkodzonym na poziomie kręgu C5 implant, zwłaszcza wysycony NT3, sprzyjał wzrostowi nerwów wzdłuż nanowłókien, nie powodując przy tym stanu zapalnego czy bliznowacenia (w przypadku zastosowania NT3 średnia długość aksonu wynosiła 391,9 ± 12,9 μm). Co ważne, gryzonie z rusztowaniem z NT3 odzyskały więcej funkcji ruchowych.

Autorzy raportu z pisma ACS Biomaterials Science & Engineering podsumowują, że ich hybrydowe rusztowanie zapewniało skuteczne kierowanie kontaktowe dla aksonów in vivo.

rdzeń kręgowy uszkodzenie implant hydrożel kolagenowy nanowłókna akson nerw Sing Yian Chew