Zbadano, jakie emocje wywołują różne alkohole

| Psychologia
McPig, CC

Różne alkohole wywołują odmienne reakcje emocjonalne. Z agresją najczęściej kojarzone są alkohole wysokoprocentowe.

Autorzy publikacji z pisma BMJ Open analizowali odpowiedzi udzielone przez ludzi w Global Drug Survey (GDS) - ankiecie w 17 językach (również po polsku), za pomocą której bada się spożywanie alkoholu/zażywanie narkotyków przez dorosłych. Część pytań dotyczy emocji związanych z piciem piwa, alkoholi wysokoprocentowych, a także białego i czerwonego wina w domu i podczas wyjść.

W analizie uwzględniono prawie 30 tys. osób w wieku 18-34 lat z 21 krajów. W ciągu poprzedniego roku piły one wszystkie wyróżnione rodzaje alkoholu i wypełniły wszystkie istotne części ankiety.

Okazało się, że alkohole wysokoprocentowe najrzadziej kojarzono z uczuciem rozluźnienia (20%). Najczęściej emocję tę wywoływały czerwone wino (taką odpowiedź wybrało prawie 53% respondentów) i piwo (50%).

Alkohole wysokoprocentowe wywoływały negatywne emocje częściej niż inne typy alkoholu: z agresją kojarzyło je aż 30% respondentów, w porównaniu do ok. 2,5% w przypadku czerwonego wina.

By obraz wpływu mocnych alkoholi był pełniejszy, trzeba wspomnieć, że wg biorących udział w GDS, częściej niż wino i piwo wywoływały one wrażenie naenergetyzowania i pewności siebie (ok. 59%), a także seksapilu (42,5%).

Najmłodsza grupa wiekowa (18-24-latków) najczęściej kojarzyła picie jakiegokolwiek alkoholu poza domem z uczuciami pewności siebie, seksapilu i naenergetyzowania.

Kobiety częściej kojarzyły z alkoholami wszystkie typy emocji poza agresją. Mężczyźni częściej zestawiali za to wszystkie rodzaje alkoholi z agresją, podobnie zresztą jak osoby pijące dużo.

Ponieważ po alkoholu pijący dużo czuli się naenergetyzowani 5-krotnie częściej niż pijący mało, naukowcy podejrzewają, że sięgają oni po używki, by wywołać pozytywne emocje kojarzące im się z piciem.

Badanie miało charakter obserwacyjny, nie można więc wyciągać wniosków o związkach przyczynowo-skutkowych. Wg naukowców, na emocje wywoływane przez alkohol mogą też wpływać inne czynniki, w tym reklama, miejsce czy sposób spożycia, a także różna zawartość etanolu w poszczególnych napojach.

Jeśli chce się walczyć z nadmiernym spożyciem/uzależnieniem, trzeba zidentyfikować emocje związane z piciem alkoholu. Wtedy bowiem staje się jasne, co wpływa na wybór napoju w różnych grupach populacji.

reakcja emocjonalna piwo wino alkohole wysokoprocentowe