Oddziaływania obiektów, czyli oświadczyny w stylu fizyka

| Ciekawostki
reddit; http://imgur.com/SKNl3VR

Fizyk A zaprezentował artykuł fizykowi B. O dziwo, nie został on zrecenzowany przez kolegów czy koleżanki po fachu. Co więcej, wyników nie uda się powtórzyć, bo tekst pt. "Interakcje ciał: badanie podłużne" jest historią związku miłosnego w stylu amerykańskim: pojawia się happy end w postaci przyjętych oświadczyn.

Choć Brendan oświadczył się Christie prawie rok temu (23 marca, w 7. rocznicę poznania, czyli rozpoczęcia studium), dziewczyna dopiero w zeszłym tygodniu pochwaliła się internautom. Artykuł jej chłopaka ma typowo naukową kompozycję. Po obowiązkowym wprowadzeniu pojawia się część wyjaśniająca, jak doszło do wytworzenia stanu półzwiązania między ciałami. Podrozdzialik "Niezależność od położenia w przestrzeni oraz wpływy innych ciał" opatrzono wykresem oddającym poziom szczęścia w odniesieniu do czasu. We wnioskach znalazły się kratki "tak" i "nie", gdzie obiekt B mógł zaznaczyć swoją odpowiedź. Na końcu tekstu Brendan podziękował obu rodzinom, bez których nigdy nie doszłoby do studium.

reddit oświadczyny artykuł Brendan Christie