Poznacie rekina po osobowości

| Nauki przyrodnicze
Hans Hillewaert, licencja: Creative Commons

Rekiny mają osobowości, które wpływają na to, jak chętnie nawiązują kontakt z innymi osobnikami.

Brytyjscy naukowcy zauważyli, że rekiny badane w gromadkach składających się z 10 osobników wykazywały stałe zwyczaje społeczne - albo tworzyły (pod)grupy, albo szukały schronienia na własną rękę. Gdy zwierzęta przenoszono do nowego środowiska, poszczególne jednostki nadal wykazywały ten sam wzorzec zachowania.

Eksperymenty przeprowadzano w akwariach Marine Biological Association w Plymouth. Brali w nich również udział naukowcy z Uniwersytetu w Exeter.

Każdą z 10 grup 10 młodocianych rekinków psich (Scyliorhinus canicula) badano w 3 różnych scenariuszach. Środowiska różniły się pod względem strukturalnej złożoności. Czasem były rozbudowane i zawierały dużo skał i innych elementów, a czasem bardzo proste (dno akwarium po prostu wysypano żwirem).

Mimo że liczba i wielkość podgrup zmieniała się między habitatami, rekiny, które wykazywały tendencję do tworzenia dużych grup, nadal to robiły. Na podobnej zasadzie bardziej antyspołeczne ryby nadal radziły sobie same albo w o wiele mniejszych grupach. Społecznie dobrze powiązane osobniki pozostawały dobrze związane w każdym nowym habitacie. Innymi słowy: pozycja w sieci społecznej powtarzała się w różnych środowiskach - wyjaśnia ekolog behawioralny dr David Jacoby.

Rezultaty były wynikiem różnych preferencji społecznych [...], które wydawały się odzwierciedlać różne strategie dbania o bezpieczeństwo. Dobrze związane osobniki tworzyły rzucające się w oczy grupy, podczas gdy mniej społeczne ryby miały tendencję do kamuflowania się w pojedynkę, dopasowując się do koloru żwiru na dnia zbiornika.

Definiujemy osobowość jako zachowanie powtarzalne w czasie i kontekstach. [...] To studium pokazuje po raz pierwszy, że poszczególne rekiny mają osobowości społeczne. Na wolności młode [rekinki psie] stanowią łatwy łup, nie dziwi więc, że wyewoluowały rozmaite strategie zabezpieczające przed drapieżnikami. Potrzeba jednak większej liczby badań, by rzetelnie przetestować wpływ drapieżników na cechy osobowości społecznej rekinów. Opisywane badanie to pierwszy krok w tym kierunku - podsumowuje prof. Darren Croft.

rekin rekinek psi Scyliorhinus canicula osobowość społeczna David Jacoby Darren Croft