Rekiny tworzą odporne na zniszczenie sieci społeczne

| Nauki przyrodnicze
Lauric Thiault

Rekiny tworzą silnie związane grupy społeczne, które nie rozpadają się nawet po odejściu kilku członków. Uczą się także, jak uniknąć schwytania.

Biolodzy z Macquarie University i Centre de Recherche Insulaire et Observatoire de l'Environnement badali populację żarłaczy czarnopłetwych (Carcharhinus melanopterus) z Polinezji Francuskiej.

Autorzy publikacji z pisma Biology Letters odkryli, że można usunąć do 50% populacji, nim sieć społeczna się rozpadnie.

Rekiny utrzymują liczne relacje z innymi rekinami w sieci, dlatego do jej rozpadu dochodzi dopiero po zniknięciu wielu ryb - opowiada dr Johann Mourier.

Ludzi może zaskakiwać, że rekiny również tworzą sieci społeczne. Tradycyjnie zakłada się, że wykazują one pewną formę struktury społecznej tylko w konkretnych sytuacjach, np. podczas godów, żerowania bądź migracji. Choć ich struktury społeczne nie są tak złożone jak u niektórych ssaków, rekiny mogą wykazywać powinowactwo do innych rekinów - dodaje prof. Culum Brown.

Naukowcy zauważyli także, że raz złapane rekiny trudniej schwytać ponownie, bo unikają sprzętu rybackiego. Zjawisko to wpływa na szacowanie liczebności populacji w oparciu o metodę wielokrotnych złowień.

Zdolność rekinów do uczenia się na postawie wcześniejszych negatywnych doświadczeń skutkuje siecią, która jest bardziej oporna na eliminację osobników na drodze odłowienia - wyjaśnia Mourier.

Badając sieci społeczne rekinów, naukowcy bazowali na wzorach z płetw grzbietowych. Obserwując, które rekiny trzymają się razem w danym momencie, mogliśmy odtworzyć ich sieć społeczną.

rekiny sieć społeczna żarłacz czarnopłetwy uczenie negatywne doświadczenie Culum Brown Johann Mourier