Jak skutecznie rekrutować pracowników z branży IT? Czego oczekuje branża, menedżerowie i sami programiści? (art. spons.)

Mindworkers.pl

W jaki sposób efektywnie przeprowadzić rekrutację IT, żeby programista był zadowolony z warunków podjęcia pracy w danej organizacji, a pracodawca cieszył się z nowego, świetnego specjalisty w gronie swoich pracowników? To ogromne wyzwanie dla rekrutera IT, którego zadanie może wydawać się karkołomne, biorąc pod uwagę dynamicznie rozwijającą się branżę, a także wysokie wymagania menedżerów i samych kandydatów do pracy. Poniżej jednak zostały przygotowane wskazówki, które pozwolą na skuteczne rekrutowanie najlepszych specjalistów w swojej dziedzinie przy jednoczesnym zadowoleniu menadżera IT.

Wiedza o branży, technologiach i językach programowania wymagana

By móc rekrutować kompetentnych specjalistów, rekruter musi w wystarczającym stopniu znać branżę IT. Jest to dziedzina, która w bardzo szybkim tempie rozwija się i ewoluuje. Z roku na rok nowe technologie zdobywają większe znaczenie, a znajomość ich może być dla pracodawcy ogromnym atutem.

Dlatego też rekruter zajmujący się szukaniem programistów i specjalistów IT powinien w dużej mierze skupić się na pogłębianiu swojej wiedzy z dziedziny IT poprzez uczestnictwo w spotkaniach branżowych lub konferencjach, czytaniu wartościowych blogów IT, a także specjalistycznej literatury. Takie podejście do kwestii rekrutowania pozwoli nam bliżej poznać branże, motywacje programistów i ich cele, a to z kolei przyczyni się do wykorzystania tych informacji podczas rozmów rekrutacyjnych, które zyskają na jakości. Innym powodem, dla którego rekruter powinien zgłębić wiedzę z zakresu IT, jest możliwość elastycznego dopasowania kandydata do wymagań stawianych przez pracodawcę.

Firma IT często w sztywny sposób podchodzi do wymagań w kwestii znajomości konkretnych języków programowania, frameworków i technologii. Rekruter niezaznajomiony z zagadnieniem będzie w sposób zero-jedynkowy weryfikował, czy kandydat posiada dane kompetencje. Znając obszar IT, będziemy jednak w stanie stwierdzić, że brak znajomości jednej czy dwóch technologii nie jest niczym złym, biorąc pod uwagę, że kandydat ma wiedzę i kompetencje pozwalające poznać dane zagadnienia w ciągu kilku dni.

Wnikliwa analiza aplikacji kandydata

Aplikacja lub CV kandydata może dostarczyć nam wielu istotnych informacji, nie tylko dotyczących jego wykształcenia, wiedzy i doświadczenia, ale również osobowości. Szczególnie warto zwrócić uwagę na sekcje doświadczenia. Branża IT jednak rządzi się swoimi prawami - nikogo nie dziwi praca na wielu projektach w krótkich okresach czasu.

Rekruter niezaznajomiony z branżą IT może więc z góry założyć, że krótkie odstępy czasu pomiędzy wykonywaniem obowiązków u różnych pracodawców może mieć źródło w jego niezdecydowaniu bądź niskich kompetencjach. W IT specjaliści coraz częściej decydują się na pracę w takim trybie, bez stałego wiązania się z jednym pracodawcą. Jeśli chcemy mieć pewność, że kandydat nadaje się na stanowisko, zwróćmy uwagę na obowiązki, które dotychczas wykonywał, a także kompetencje, które posiada.

Weryfikacja dopasowania do specyfiki branży

Wielokrotnie rekruter Mindworkers.pl spotyka się z pracodawcą, który w swoich wymaganiach opisuje jedynie umiejętności techniczne i kompetencje, które są ściśle związane z obowiązkami, jakie mają być wykonywane przez danego specjalistę.

Znajomość branży IT jednak ujawnia, że równie istotne są umiejętności miękkie, które choć potrzebne, notorycznie są pomijane w wymaganiach klienta. Dlatego też znajomość kultury organizacyjnej panującej w branży pozwala rekruterowi stwierdzić, czy nawet posiadając wymaganą wiedzę, doświadczenie i kompetencje, pracownik będzie w stanie odnaleźć się w pracy dla danej firmy. W przypadku pracy zdalnej odchodzi to na drugi plan, jednak jeśli praca ma mieć miejsce w biurze, a stanowisko wymaga od kandydata częstych spotkań z innymi zespołami lub klientem, nie zaszkodzi zweryfikować, czy jego umiejętności komunikacyjne są na wystarczającym poziomie.

Odpowiednie nastawienie rekrutera do kandydata

Nie od dzisiaj wiadomo, że branża IT nazywana jest branżą pracownika. Jeśli programista jest osobą z wieloletnim doświadczeniem, rozległą wiedzą i dużymi kompetencjami, to właśnie on może wybierać spośród wielu ofert dostępnych na rynku. Zadaniem rekrutera jest zachęcenie go do współpracy z daną firmą, do czego niezbędne będzie indywidualne podejście.

Warto pamiętać, że rekrutacja to proces, który warto zaplanować. Znajomość branży, technik i zagadnień z nią związanych pozwoli na zidentyfikowanie potrzeb takiej osoby. Rekruter z odpowiednim nastawieniem podejdzie do każdego kandydata z należnym szacunkiem i zainteresowaniem i wykorzysta swoją wiedzę z obszaru IT, by zachęcić go do współpracy.

rekrutacja pracowników dział IT programista Mindworkers