Powstanie wielki rezerwat wokół Wyspy Wniebowstąpienia

| Nauki przyrodnicze
Drew Avery, CC CY 2.0

Rząd Jej Królewskiej Mości utworzy na wodach wokół Wyspy Wniebowstąpienia rezerwat morski, którego powierzchnia będzie niemal równa powierzchni Wielkiej Brytanii. Ponad połowa rezerwatu zostanie zamknięta dla rybołówstwa, a na pozostałej części połowy zostaną ograniczone i będą odgórnie regulowane. Utworzenie nowego rezerwatu będzie oznaczało, że łączna powierzchnia światowych rezerwatów morskich sięgnie niemal 2% całkowitej powierzchni oceanów. Naukowcy uważają, że do zachowania gatunków i odrodzenia populacji ryb konieczne jest objęcie ochroną aż 30% oceanów. Trzeba jednak przyznać, że w ostatnich latach ustanawianych jest coraz więcej stref chronionych. Obecnie, wśród 10 największych obszarów chronionych aż 7 to obszary morskie, założone pomiędzy rokiem 2006 a 2014. Ich łączna powierzchnia wynosi niemal 6 milionów km2.

Rezerwat wokół Wyspy Wniebowstąpienia będzie miał powierzchnię 234 291 kilometrów kwadratowych i formalnie powstanie w 2017 roku. Na terenie przyszłego rezerwatu żyją jedne z największych marlinów na świecie, jedna z największych populacji żółwi zielonych, wielkie kolonie ptaków morskich oraz endemiczna fregata.

Wyspa Wniebowstąpienia ma znaczenie nie tylko przyrodnicze ale i historyczne. Badania nad jej przyrodą zapoczątkował bowiem sam Karol Darwin.

Brytyjska Partia Konserwatywna obiecała w 2015 roku, że wokół zamorskich terytoriów Wielkiej Brytanii utworzy "błękitny pas" chronionych obszarów morskich. W sumie w ten sposób ma być chroniony obszar 3,5-krotnie większy od terytorium Wielkiej Brytanii.

rezerwat Wyspa Wniebowstąpienia