Roboty uczą się od siebie

| Technologia
Richard Greenhill i Hugo Elias (Shadow Robot Company)

Zdolność do przekazywania nabytej wiedzy i doświadczeń to jeden z głównych warunków rozwoju kultury i cywilizacji. Roboty z Brown University i Cornell University uczyniły właśnie mały krok w kierunku uczenia się maszyn od siebie.

Na Cornell University uruchomiono w przeszłości projekt TellMeDave. Angażuje on ochotników, którzy mogą uczyć robota nowych czynności, wydając mu polecenia w języku naturalnym. Człowiek po kolei mówi robotowi, co ma robić tak, by później robot samodzielnie potrafił wykonać zadanie. To, czego się robot nauczył jest przechowywane w centralnym repozytorium RoboBrain, dostępnym innym robotom.

Jakiś czas temu robot badawczy PR2 został nauczony zestawu prostych czynności, jak np. zabierania kubków ze stołu i stawiania ich na odwróconych do góry nogami miskach. Teraz robot Baxter, z położonego setki kilometrów dalej Brown University wykorzystał wiedzę PR2 i użył jej do wykonania tej samej czynności w innym otoczeniu.

Eksperyment to część szerszego projektu badawczego, którego celem jest stworzenie systemu wymiany doświadczeń pomiędzy robotami. Z jednej strony pozwala to zaoszczędzić czas konieczny do programowania każdego z robotów, z drugiej zaś - umożliwia robotom skorzystanie z doświadczeń innych i błyskawiczne wykonanie nowych zadań czy zadań w nieznanym im otoczeniu. Chcemy spowodować, by roboty uczyły się i dzieliły wiedzą. Różne roboty mogą umieszczać i pobierać informacje z bazy RoboBrain - mówi Ashutosh Saxena z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley, który odpowiadał za rozwój TellMeDave i RoboBrain.

Główną trudnością w wymianie informacji pomiędzy robotami z Cornella i Browna był fakt, że zbudowane przez oba uniwersytety roboty były całkowicie różne z fizycznego punktu widzenia. Zatem niskopoziomowe komendy dotyczące np. pozycji każdego z manipulatorów podczas sięgania po kubek nie mogły być bezpośrednio zastosowane. Eksperci musieli opracować metodę automatycznego tłumaczenia komend. Profesor Stefanie Tellex, która kierowała zespołem odpowiedzialnym za moduł nauki Baxtera mówi, że idealną sytuacją byłoby, gdyby roboty korzystające z RoboBrain same potrafiły przetłumaczyć sobie zawarte tam instrukcje.

robot nauka TellMeDave RoboBrain