Choroby idą ku biegunom

| Nauki przyrodnicze
mr.bologna, CC

Choroby atakujące rośliny uprawne przesuwają się w kierunku biegunów w tempie zgodnym ze wzrostem temperatur wywołanym globalnym ociepleniem. Dan Bebber z University of Exter, który stał na czele zespołu badawczego, obawia się, że ewolucja tych chorób, związana z ich rozprzestrzenianiem się, może spowodować, iż wymkną się one spod kontroli. To z kolei może zagrozić rolnictwu na całym świecie.

Specjaliści już wcześniej dowiedli, że zmiany klimatyczne przyczyniają się do zmian zasięgu gatunków. Teraz wiemy, że dotyczy to również chorób atakujących roślinność uprawną.

Największym problemem są grzyby i lęgniowce, czyli grzybopodobne organizmy tworzące pleśń. W ostatnich latach w wielu miejscach globu pojawiły się wysoce zaraźliwe grzyby.

Bebber i jego zespół przeprowadzili pierwszą dogłębną analizę globalnych danych nt. rozprzestrzeniania się chorób roślin uprawnych. W tym celu wykorzystali dane CABI (Centre for Agricultural Bioscience International), które dokumentuje pojawianie się tego typu chorób od 1822 roku. Zestaw ponad 80 000 danych został zawężony do 26 766, obejmujących okres od roku 1960 do współczesności. Te dane uznano bowiem za najbardziej wiarygodne. Uczeni przyjrzeli się danym dotyczącym 612 różnych gatunków chorób i sprawdzili, kiedy po raz pierwszy dana choroba pojawiła się na nowym terytorium. Porównali te informacje z danymi dotyczącymi dotarcia danej choroby do określonej długości geograficznej.

Naukowcy założyli, że gdyby nie istniał żaden trend w rozprzestrzenianiu się chorób, to powinniśmy obserwować, iż choroby roślin uprawnych podążają w kierunku równika. Działoby się tak gdyż bogatsze kraje posiadają zasoby pozwalające na szybsze wykrycie zagrożeń, zatem choroby najpierw zauważono by właśnie tam. Jako, że bogatsze kraje znajdują się na wyższych szerokościach geograficznych, powinniśmy obserwować wędrówkę chorób właśnie ku równikowi.

Jednak analiza danych wykazała, że choroby rozprzestrzeniają się w kierunku biegunów w tempie 2,7 kilometra rocznie. Szczególnie szybko rozprzestrzeniają się grzyby (7 km/rok) oraz lęgniowce (6 km/rok).

Christ Thomas, biolog z University of York zauważa, że średnie tempo rozprzestrzeniania się chorób jest podobne do tempa rozprzestrzeniania się innych gatunków.

rośliny uprawne choroby grzyby lęgniowce