Zidentyfikowano gen odpowiedzialny za znikanie nowotworu

| Medycyna
© Richard Wheeler

Międzynarodowy zespół naukowców zidentyfikował kluczowy gen, który powoduje, że  w przypadku rzadkiego nowotworu skóry - rozsianego nabłoniaka kolczystokomórkowego (MSSE) - dochodzi do spontanicznego wyleczenia. Przez kilka tygodni lub miesięcy u chorego pojawiają się szybko rosnące guzy, które następnie znikają, pozostawiając na skórze blizny. Od pewnego czasu wiadomo, że MSSE jest powodowane defektem w chromosomie 9q22.3. Teraz uczeni pracujący pod kierunkiem doktora Davida Goudie z University of Dundee dowiedli, że defekt dotyczy genu TGFBR1.

Gen ten odpowiada za przekazywanie sygnałów pomiędzy komórkami. Dotyczą one rozwoju i wzrostu.

W większości typów nowotworów gen ten powstrzymuje wzrost guzów, jednak później, gdy nowotwór staje się bardziej agresywny - gen wspomaga wzrost guzów. Okazało się, że w przypadku MSSE gen działa odwrotnie. Najpierw pomaga we wzroście guzów, a później je powstrzymuje.

Niewykluczone, że zrozumienie mechanizmu wzrostu i zaniku guzów w MSSE pozwoli na opracowanie nowych terapii dla innych typów nowotworów.

rozsiany nabłoniak kolczystokomórkowy MSSE TGFBR1