Pierwsi rolnicy malowali tymi samymi pigmentami, co ich polujący i zbierający przodkowie

| Humanistyka
Spanish National Research Council (CSIC)

Pierwsi rolnicy i pasterze malowali za pomocą tych samych barwników, co ich przodkowie - wędrowni myśliwi-zbieracze, którzy zamieszkiwali Półwysep Iberyjski ok. 10 tys. lat temu.

Spanish National Research Council (CSIC)

Hiszpańscy naukowcy analizowali 2 rysunki z zespołu archeologicznego Minateda w Hellín. Pierwszy, reprezentujący kulturę lewantyńską nomadów, przedstawiał pustorożca i był bardzo naturalistyczny. Drugi, mający postać czworonoga, cechował schematyczny i niekiedy abstrakcyjny styl (wypracowali go rolnicy/pasterze, zamieszkujący te tereny 6500-3500 lat temu).

Artyści z obu okresów wykorzystywali jako pigmenty tlenki żelaza oraz skały terygeniczne. Były one łatwo dostępne w badanych schroniskach Abrigo Grande de Minateda i Abrigo del Barranco de la Mortaja.

Składy pigmentów wykorzystanych w obu stylach [...] są identyczne [...] - zaznacza Alberto Jorge z Narodowego Muzeum Nauk Naturalnych.

Obecność szczawianu wapnia wskazuje, że pigment i nośnik połączyły się z czasem z zewnętrzną warstwą. Te wyniki kwestionują przeprowadzone dotąd studia, bazujące na wyróżnianiu 3 warstw stratygraficznych - powierzchni, pigmentu i patyny [...]. [Z oczywistych względów] wprowadza to do datowania czynnik losowości - wyjaśnia Jorge.

Naukowcy natrafili także na ślady określonych kwasów tłuszczowych, co sugeruje, że w czasie przetwarzania, nakładania lub przechowywania barwniki mogły wchodzić w kontakt ze skórami zwierzęcymi.

Od teraz musimy zachować ostrożność, wspominając o rytuałach podczas przygotowywania pigmentów, ponieważ wnioski te wypłynęły, gdy zakładaliśmy, że związki takie jak fosforan wapnia pochodziły ze zwęglonych i sproszkowanych kości. Ekstrapolacje nie są poprawne, gdyż znaleźliśmy te same substancje w substracie skalnym.

Zespół po raz pierwszy skorzystał z połączenia 4 metod: mikrofotografii, skaningowej mikroskopii elektronowej z dyspersją energii promieniowania rentgenowskiego (ang. Scanning Electron Microscopy-Energy Dispersive X-Ray Spectroscopy, SEM-EDX), spektroskopii Ramana (ang. Raman Spectroscopy) oraz chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas (ang. Gas Chromatography–Mass Spectroscopy, GC–MS).

rysunki pigmenty pierwsi rolnicy myśliwi-zbieracze tlenki żelaza schronisko Abrigo Grande de Minateda Abrigo del Barranco de la Mortaja Alberto Jorge