By uniknąć zakażeń, lepiej mieć pH moczu bliższe neutralnego

| Medycyna
azartaz, CC

Naukowcy odkryli, że pH moczu bliskie wartości neutralnej zapewnia większą skuteczność białka wytwarzanego przez organizm w odpowiedzi na zakażenie bakteryjne.

Zakażenia dróg moczowych są często wywoływane przez pałeczki okrężnicy (Escherichia coli). Niestety, problemem staje się coraz większa lekooporność bakterii.

Wielu lekarzy powie, że spotyka się z pacjentami szczególnie podatnymi na zakażenia dróg moczowych. Często nie wiemy, czemu pewne osoby są szczególnie podatne na nawracające infekcje. Przez długi czas stosowaliśmy tanie antybiotyki, które dobrze się tu sprawdzały, ale w ciągu ostatnich 10-15 lat zauważamy duży skok liczby zakażeń bakteryjnych opornych na wiele z tych leków - podkreśla dr Jeffrey P. Henderson ze Szkoły Medycznej Uniwersytetu Waszyngtona.

Mając to na uwadze, zespół Hendersona postanowił zbadać, jak organizm naturalnie zwalcza infekcje bakteryjne. Amerykanie hodowali E. coli w próbkach moczu od zdrowych ochotników. Przyglądali się różnicom w wykorzystaniu pewnego białka - siderokaliny.

W próbkach ograniczających wzrost pałeczek okrężnicy aktywność siderokaliny była wspierana. Wcześniejsze badania wykazały, że siderokalina pomaga zwalczyć infekcję, pozbawiając bakterie żelaza. W czasie zakażenia bakteria produkuje siderofory - związki chemiczne chelatujące jony żelaza - zaś siderokalina wiąże żelazo przyłączone do sideroforów.

W dalszym etapie studium trzeba było ustalić, jakie czynniki indywidualne wpływają na skuteczność siderokaliny. Wiek i płeć nie okazały się kluczowe. Tym, co naprawdę różniło obie grupy [z zahamowanym i silniejszym wzrostem E. coli], było wyłącznie pH moczu [...] - podkreśla Robin R. Shields-Cutler.

Henderson dodaje, że często powtarza się, że kwasowy mocz jest lepszy dla ograniczania wzrostu patogenów. W czasie eksperymentów okazało się jednak, że w próbkach mniej kwasowych (bliższych neutralnej wartości pH) aktywność siderokaliny była większa i to tutaj wzrost bakterii był bardziej zahamowany niż w próbkach bardziej kwasowych.

Naukowcy zaobserwowali, że mogą nasilić bądź zmniejszyć wzrost bakterii, manipulując pH próbki.

Amerykanie zaznaczają, że mocz to bardzo złożone medium, na które wpływają dieta, czynniki genetyczne itp. Analizując tysiące związków w próbkach, naukowcy stwierdzili, że liczy się także międzyosobnicze zróżnicowanie w występowaniu w moczu produktów metabolizmu związków aromatycznych. W próbkach, w których związków tych było więcej, wzrost bakterii był ograniczony.

Zespół Hendersona podejrzewa, że przynajmniej część tych metabolitów dobrze wiąże żelazo. Co ciekawe, nie są one wytwarzane przez komórki ludzkie, ale przez bakterie mikrobiomu jelita.

Nasze studium sugeruje, że by zapobiec wzrostowi bakterii, układ odpornościowy pozyskuje roślinne związki z diety. Sporządziliśmy listę składników do zbadania [...].

Wśród potencjalnych interwencji rozważana jest żurawina. Jak podkreśla Shields-Cutler, dotychczasowe badania nad skutecznością wyciągów i soków z tego owocu dawały niespójne rezultaty. Możliwe jednak, że żurawina jest najskuteczniejsza, gdy połączy się ją z leczeniem nakierowanym na zmniejszenie kwasowości moczu, a nawet wtedy żurawina może działać wyłącznie u osób z właściwą mikroflorą przewodu pokarmowego.

Autorzy publikacji z Journal of Biological Chemistry doszli też do kilku innych istotnych wniosków. Ustalili m.in., że siderofor E. coli - enterobaktyna - świetnie wiąże się z żelazem. Odkrycie sposobów blokowania wiązania to szansa na opracowanie leków antydrobnoustrojowych, które będą działać inaczej od tradycyjnych antybiotyków.

siderokalina siderofor zakażenie drogi moczowe pH neutralne kwasowe Jeffrey P. Henderson Robin R. Shields-Cutler