Słonie pocieszają się w nieszczęściu

| Nauki przyrodnicze
asura

Słonie azjatycke pocieszają zestresowanych członków swojego stada, dotykają ich i komunikując się z nimi za pomocą głosu. W Afryce od 50 lat prowadzone są badania, które wykazały, że słonie są niezwykle społecznymi zwierzętami, są empatyczne, myślą o swoich relacjach społecznych i podejmują decyzje dotyczące tych relacji. Decyzje te wpływają na nich i na innych - mówi Josh Plotnik z University of Cambridge. Obecnie podobne zachowania potwierdzono u słoni azjatyckich.

Naukowcy prowadzili swoje badania w Tajlandii, gdzie przez rok obserwowali zachowanie 26 słoni trzymanych w niewoli. Odkryli, że gdy jeden ze słoni jest zmartwiony czy zestresowany, inne również tak się czują, co wskazuje na empatię. Następnie zwierzęta zbliżają się do siebie, dotykają swoich pysków, genitaliów, trąbami dotykają ust i wydają dźwięki. „Takie zachowanie obserwujemy wkrótce po tym, jak dochodzi do stresu, a dotyk i wokalizacja szybko poprawiają humor zwierzętom” - dodaje Plotnik.

Bardzo podobne zachowania można zaobserwować też u szympansów.

Naukowcy podkreślają, że słabą stroną badań jest fakt, iż były one prowadzone na zwierzętach trzymanych w niewoli. Tymczasem zwierzęta w niewoli mogą nie wykazywać wszystkich złożonych relacji społecznych łączących zwierzęta wolno żyjące.

Uczeni mają nadzieję, że uświadomienie ludziom, jak bardzo słonie są podobne do nas, ułatwi ochronę tych zwierząt.

słoń azjatycki stres relacje społeczne