Zregenerowano komórki rzęsate u myszy z uszkodzeniem słuchu

| Medycyna
Orin Zebest, CC

Jedną z głównych przyczyn utraty słuchu jest uszkodzenie komórek rzęsatych ucha wewnętrznego. Naukowcy myśleli, że gdy tak się stanie, nie są one zastępowane nowymi, ale ostatnie badania zespołu dr. Alberta Edge'a z Massachusetts Eye and Ear Infirmary wykazały, że u nowo narodzonych myszy komórki podporowe mogą się przekształcić w rzęsate. Proces jest spontaniczny, ale zachodzi w niewielkim zakresie.

Autorzy artykułu z pisma Stem Cell Reports wyjaśniają, że jeśli uda się uzyskać podobne wyniki u starszych zwierząt, będzie można myśleć o sposobach stymulacji tego procesu u dorosłych i nowych terapiach dla ludzi.

Wcześniej zespół Edge'a wykazał, że hamowanie szlaku sygnalizacyjnego Notch nasila różnicowanie komórek rzęsatych i pomaga odtworzyć słuch u myszy z głuchotą wywołaną hałasem. W najnowszym studium Amerykanie stwierdzili, że stosowanie inhibitora Notch zwiększa tworzenie komórek rzęsatych nie z pozostałych komórek tego typu, lecz pobliskich komórek podporowych, w których zachodzi ekspresja białka Lgr5.

Połączenie ustaleń dotyczących komórek z ekspresją Lgr5 i wiedzy nt. wpływu inhibicji Notch na regenerację komórek rzęsatych może pomóc naukowcom zaprojektować nowe strategie leczenia niedosłuchu/głuchoty.

słuch ucho wewnętrzne komórki rzęsate komórki podporowe Lgr5 białko ekspresja różnicowanie głuchota myszy Albert Edge