Co telefon mówi o osobowości użytkownika?

| Psychologia
WarmSleepy (Timothy Krause), CC

Wybór smartfona dostarcza istotnych informacji o jego właścicielu - do takich wniosków doszła Heather Shaw ze Szkoły Psychologii z Uniwersytetu w Lincoln podczas badań do doktoratu.

Zespół Shaw przeprowadził 2 badania dotyczące różnic osobowościowych między użytkownikami smartfonów z Androidem oraz iPhone'ów.

W ramach pierwszego 240 osób proszono o wypełnienie kwestionariusza; dotyczył on cech kojarzonych z użytkownikami poszczególnych marek.

W drugim stereotypy przeciwstawiano rzeczywistym cechom osobowościowym 530 użytkowników smartfonów z Androidem oraz iPhone'ów.

Okazało się, że użytkowników Androida postrzegano jako cechujących się wyższymi poziomami szczerości, pokory, ugodowości i otwartości. Uznawano jednak, że są mniej ekstrawertywni niż użytkownicy iPhone'ów.

Wyniki drugiego studium pokazały, że większość osobowościowych stereotypów mija się z prawdą, ponieważ tylko szczerość i pokora były rzeczywiście silniej wyrażone u użytkowników Androida.

Brytyjczycy ustalili, że kobiety 2-krotnie częściej miały iPhone'a niż telefon z Androidem. Stwierdzili także, że użytkownicy aparatów z Androidem unikali podobieństwa (posiadania tych samych produktów, co inni) w większym stopniu niż właściciele iPhone'ów. Dla użytkowników iPhone'ów istotniejsze było jednak posiadanie telefonu kojarzonego z wysokim statusem.

Wybór smartfona to najbardziej podstawowy poziom personalizacji telefonu. Nawet to może nam coś powiedzieć o użytkowniku - mówi Shaw, dodając, że różnice osobowościowe da się dalej badać, śledząc ściągane przez kogoś aplikacje. Staje się coraz bardziej oczywiste, że smartfony są cyfrowymi miniwersjami użytkownika. Niektórzy nie lubią, gdy inni korzystają z ich telefonów, bo można się w ten sposób za dużo o nich dowiedzieć.

smartfon osobowość cechy Android iPhone Heather Shaw