Spaser z ciekłym ośrodkiem czynnym

| Technologia
University of California, Berkeley; Renmin Ma, Rupert Oulton

Naukowcy z Uniwersytetów Northwestern i Duke skonstruowali laser plazmonowy, którego parametry pracy można dostosowywać w czasie rzeczywistym.

W tradycyjnych laserach maksymalne skupienie wiązki wynosi połowę długości fali światła wykorzystywanego przez laser. To tak zwany limit dyfrakcyjny. Naukowcom udało się jednak obejść to ograniczenie dzięki wynalezieniu laserów plazmonowych. Mają one jednak poważną wadę, gdyż rolę ośrodka czynnego stanowi w nich ciało stałe. Trudno jest zatem dobierać parametry pracy lasera plazmonowego, a zmiana ich w czasie rzeczywistym jest niemożliwa. Amerykańskim uczonym udało się jadnak opracować laser plazmonowy z ciekłym ośrodkiem czynnym, a co z kolei umożliwia dobierania parametrów pracy.

W nowym laserze wykorzystano złotą macierz z nanownękami wypełnionymi płynem z rozpuszczonym tuszem, pełniącym rolę ośrodka czynnego. Dzięki temu można na bieżąco zmieniać długość światła emitowanego przez laser, zmieniając indeks refrakcyjny tuszu.

Taka architektura ma dwie zalety w porównaniu z laserem ze stałym ośrodkiem czynnym. Po pierwsze tusz można szybko rozprowadzać w różnych rozpuszczalnikach, zmieniając na bieżąco parametry prac lasera. Po drugie, jako że ośrodek czynny jest płynny można go bardzo łatwo dostarczać do lasera.

spaser laser plazmonowy ośrodek czynny