Jest więcej gatunków ssaków niż sądzimy

| Nauki przyrodnicze

Jak wynika z badań opublikowanych w Journal of Mammology, w ciągu ostatnich 20 lat opisano średnio 1000 nowych gatunków ssaków na dekadę. To pokazuje, że – wbrew powszechnemu przekonaniu – ssaki wcale nie są dobrze rozpoznaną gromadą.

Tempo odkrywania nowych gatunków ssaków jest równie szybkie, co w przypadku płazów, a zawdzięczamy je postępom w metodach analizy DNA oraz bardziej intensywnym niż dotychczas badaniom polowym. Spis wszystkich istniejących gatunków ssaków znajdziemy w publicznie dostępnej Mammal Diversity Database, prowadzonej przez American Society of Mammalogists i National Science Foundation.

Jeszcze w 1993 roku nauka znała 4631 gatunków ssaków. Do 2005 liczba ta wzrosła do 5416 gatunków, a obecnie wiemy o 6495 gatunkach. We wspomnianej bazie znajdziemy je wszystkie, w tym 96 gatunków, które wyginęły w czasie ostatnich 500 lat.
Z najnowszych badań dowiadujemy się, że zaktualizowana baza zawiera szczegóły dotyczące 1251 nowych gatunków i wiele zmian, takich jak np. 88 nowych rodzajów i 14 nowych rodzin. Badania dokumentują długoterminowe zmiany liczebności 25 nowych gatunków rocznie oraz identyfikują regiony o największym zagęszczeniu gatunków, którymi są Ameryka Środkowa, Karaiby i Ameryka Południowa.

Dotychczas naukowcy nie dysponowali całościową, aktualizowaną na bieżącą bazą danych o ssakach. Sporadycznie ukazywało się Mammal Species of the World, które po raz ostatni wydano w 2005 roku. Specjaliści nie byli więc w stanie na bieżąco śledzić zmian w szacowanej liczbie gatunków, ani nowych propozycji dotyczących czy to połączenia w jeden gatunków uznawanych wcześniej za odrębne, czy też tworzenia nowych rodzin lub rodzajów. Z kolei długi czas, jaki upływał pomiędzy syntezą obecnego stanu wiedzy i publikacją na ten temat powodował, że trudniej było opracowywać strategie ochrony zwierząt.

Jednym z naszych głównych celów jest scentralizowanie informacji o znanych gatunkach ssaków i ułatwienie dostępu do niej, mówi Nathan Upham z Yale University. Naukowcy na potrzeby swoich badań przeanalizowali ponad 1200 specjalistycznych publikacji, które ukazały się od 2003 roku. Szczegółowe dane publikowano w pismach specjalistycznych, monografiach czy książkach, a do wielu z nich dostęp był utrudniony. Stąd potrzeby usystematyzowania wiedzy i upublicznienia dostępu.

Co interesujące, jedną z osób, które wymieniono wśród głównych autorów jest 18-letni student Boise State University Connor Burgin. Connor w wieku 16 lat zaczął tworzyć spis wszystkich znanych gatunków ssaków, stwierdził Upham, którego z Burginem poznał kurator w Smithsonian Natural History Museum, Don Wilson. To właśnie od listy Burgina, którą Upham porównał z bazą DNA gatunków ssaków, zaczęto tworzyć Mammal Diversity Database.

Obecnie twórcy bazy pracują nad połączeniem nazw gatunków z ich lokalizacjami oraz z oryginalnymi opisami, dzięki czemu można będzie łatwo prześledzić zmiany taksonomiczne dotyczące każdego z nich. Twórcy bazy mają nadzieję, że będzie ona z czasem równie użyteczna co istniejące już i aktualizowane na bieżąco bazy taksonomiczne gadów, płazów, ptaków i ryb.

Dotychczas taksonomiczne opisy ssaków wyraźnie odstawały od innych gromad, co może dziwić, biorąc pod uwagę ich przydatność zarówno podczas badań nad pochodzeniem człowieka, jak i rolę, jaką odgrywają w medycynie. Ignorowanie taksonomii jest bardzo wygodne, wiele osób tak robi. Taksonomia jest jednak podstawowym językiem, za pomocą którego biolodzy komunikują się ze sobą na przestrzeni dziejów, dodaje Upham.

ssak gatunek Mammal Diversity Database spis baza danych