Zalążki języka w zawołaniach ptaka

| Nauki przyrodnicze
Jodie Crane

Stadniak rdzawołbisty (Pomatostomus ruficeps) posługuje się prymitywnym językiem, za pomocą którego przekazuje podstawowe znaczenia.

Naukowcy z Uniwersytetów w Exeter i Zurychu zauważyli, że P. ruficeps, bardzo stadne ptaki, potrafią przekazać nowe znaczenie, przestawiając dźwięki w swoich zawołaniach.

Choć wcześniejsze badania pokazały, że zwierzęta, a zwłaszcza ptaki, są w stanie tworzyć w ramach złożonych pieśni ciągi różnych dźwięków, generalnie nie mają one specyficznego znaczenia, a przestawienie kolejności dźwięków nie wydaje się zmieniać ogólnego przekazu - opowiada Sabrina Engesser. Tyle tylko, że stadniak rdzawołbisty nie śpiewa. Zamiast tego posługuje się zawołaniami złożonymi z akustycznie unikatowych dźwięków.

Sądzimy, że stadniak może rearanżować dźwięki, by zakodować nowe znaczenia, ponieważ osiąganie tego celu przez przestawianie elementów składowych jest szybsze niż ewoluowanie całkiem nowych dźwięków - dodaje prof. Andy Russell.

Naukowcy zauważyli, że w czasie różnych zachowań stadniaki wykorzystywały różne zestawienia dźwięków A i B. Latając, posługiwały się zawołaniem AB, a karmiąc pisklęta, wydawały zachęcający sygnał BAB.

Gdy ptakom odtwarzano poszczególne zawołania, okazało się, że potrafią je różnicować. Przy sygnale BAB spoglądały na gniazdo, a AB szukały nadlatujących P. ruficeps.

Autorom publikacji z PLoS Biology udało się wyodrębnić poszczególne elementy zawołań i udowodnić, że ustawiając je w różnej kolejności, można uzyskać oba typy zawołań.

Po raz pierwszy u jakiegoś zwierzęcia poza ludźmi wykazano istnienie zdolności do uzyskiwania nowego znaczenia w wyniku przestawienia nieposiadających znaczenia elementów. Choć oba zawołania stadniaka są strukturalnie bardzo podobne, są wytwarzane w zupełnie innych kontekstach behawioralnych, a słuchające ptaki są w stanie to wychwycić - wyjaśnia dr Simon Townsend.

Elementem (fonemem) różnicującym znaczenie jest "B". "Mimo że organizujący fonem jest bardzo prosty, może nam pomóc w zrozumieniu, jak ewoluowała zdolność do generowania nowego znaczenia" w przypadku naszego gatunku.

stadniak rdzawołbisty Pomatostomus ruficeps język fonem zawołanie sygnał znaczenie Sabrina Engesser Andy Russell Simon Townsend