Statyny mogą zapobiegać przerzutom nowotworowym

| Medycyna
sparktography

Badania laboratoryjne prowadzone przez Wydział Medycyny University of Pittsburgh sugerują, że statyny - leki na obniżenie poziomu cholesterolu - mogą być obiecującymi, tanimi środkami zmniejszającymi ryzyko przerzutów guzów nowotworowych. To właśnie przerzuty, a nie oryginalne guzy, najczęściej zabijają osoby cierpiące na nowotwory.

Nie planowaliśmy tego. Badaliśmy metabolizm komórek nowotworowych i sprawdzaliśmy, jaki wpływ na niego mają różne leki, w tym statyny - mówi jeden z autorów badań, Zoltan Oltvai. Wykazaliśmy jednak, że leki obniżające poziom cholesterolu przerywają wzrost niektórych linii komórek nowotworowych. Linie te są bardzo podobne do komórek nowotworowych, które opuszczają guza i kolonizują inne organy.

Specjaliści od wielu lat wiedzą, że czasami wydaje się, jakby statyny zwalczały nowotwory, jednak dotychczas mechanizm ich działania był niejasny, a wcześniejsze testy kliniczne dawały mieszane wyniki.

Komórki nowotworowe, aby móc opuścić guza i skolonizować organizm, potrzebują zsyntetyzowania cholesterolu i molekuł prekursorowych cholesterolu. Jak informuje doktor Oltvai, statyny mogą blokować działanie enzymu, który jest katalizatorem w zasadniczych etapach procesu syntezy cholesterolu.

Zespół Oltvaia odkrył, że na działanie statyn szczególnie podatne są te linie komórek, które wewnątrz zawierają proteinę o nazwie wimentyna, ale na których powierzchni nie dochodzi do ekspresji E-kadheryny. Statyny prawdopodobnie nie okażą się efektywnym lekiem przeciwko guzom pierwotnym, mogą jednak blokować przerzuty - podkreśla doktor Oltvai.

Uczony ostrzega jednak, by chorzy na nowotwory nie brali statyn an własną rękę. Podkreśla, że pozytywne wyniki uzyskano podczas badań laboratoryjnych na komórkach, co nie znaczy, że efekt będzie taki sam w ludzkim organizmie.

statyny cholesterol nowotwór guz przerzut