Powstał atlas stawonogów z amerykańskich domów

| Nauki przyrodnicze

Dzięki badaniom DNA i nauce obywatelskiej udało się stworzyć atlas stawonogów występujących w amerykańskich domach.

Ponieważ wcześniejsze badanie wykazało znaczącą różnorodność stawonogów w domach w wybranej części Karoliny Północnej, chcieliśmy się posłużyć zaawansowanymi technikami sekwencjonowania DNA, by uzyskać wgląd w różnorodność tej grupy zwierząt w domach w całym kraju - wyjaśnia dr Anne Madden z Uniwersytetu Stanowego Karoliny Północnej. To studium stanowi ważny krok w kierunku zrozumienia ekologii naszych domów. Celem jest ustalenie, w jaki sposób te organizmy mogą wpływać na ludzkie zdrowie i jakość życia.

Naukowcy analizowali ponad 700 gospodarstw domowych z 48 kontynentalnych stanów. Uczestnicy badania pobierali wymazy kurzu z górnej części framugi drzwi. Później specjaliści przeprowadzili wysokoprzepustowe sekwencjonowanie DNA.

Pomijając gatunki spożywcze, takie jak kraby czy krewetki, które także się ujawniły, znaleźliśmy ponad 600 rodzajów stawonogów. Należy przy tym pamiętać, że większa różnorodność nie musi wcale oznaczać większej liczebności. Mówimy o typach stawonogów, a nie o wielkości populacji.

Dalsza analiza pozwoliła na zidentyfikowanie czynników związanych z większą różnorodnością stawonogów. Należą do nich obecność kotów lub psów, dom w okolicy wiejskiej i posiadanie budynku z piwnicą. Byliśmy zaskoczeni, że te 3 zmienne [...] są ważniejszymi prognostykami bioróżnorodności niż klimat.

Dzięki stworzeniu atlasu wiadomo np., że roztocze kurzu domowego (ważne alergeny) częściej występują w domach w wilgotnych rejonach USA. Udało się też zidentyfikować zwierzęta, które znacząco (i dotąd niezauważenie) zwiększyły swój zasięg. Wcześniej sądzono, że karaczan turecki (Shelfordella lateralis) występuje głównie w południowych i zachodnich rejonach USA, ale dane z opisywanego studium pokazały, że rozprzestrzenił się aż na północny wschód.

Madden podkreśla, że na razie ujawniono zaledwie czubek góry lodowej. Dzięki zebranym danym można próbować odpowiedzieć na wiele innych pytań, np. co nam to mówi o sieci pokarmowej w naszych domach, jak populacje stawonogów rozprzestrzeniają się po kraju i jakie nowe alergeny da się w ten sposób ujawnić?

stawonogi USA atlas rodzaje Anne Madden