Stetoskop gorszy od wewnętrznej części dłoni

| Medycyna
comedy_nose (Pete), CC

Po pojedynczym badaniu stetoskopy lekarzy są bardziej zanieczyszczone od dłoni.

Między 1 stycznia a 31 maja 2009 r. 83 pacjentów było standardowo badanych przez jednego z trzech lekarzy. Medycy korzystali z jednorazowych rękawiczek i sterylnego stetoskopu. Po zakończeniu badania zespół dr. Didiera Pitteta ze Szpitali Uniwersytetu Genewskiego oceniał całkowitą liczebność bakterii tlenowych (ang. aerobic colony counts, ACCs), a dla metycylinoopornych gronkowców złocistych (MRSA) liczbę jednostek tworzących kolonie (ang. colony-forming unit, CFU) w 2 częściach stetoskopu (przewodzie i membranie) oraz 4 okolicach dominującej dłoni: tylnej, opuszkach palców, kłębiku i kłębie. W sumie pobrano próbki z 489 powierzchni.

Okazało się, że membrana stetoskopu była bardziej zanieczyszczona od wszystkich okolic dłoni poza czubkami palców, a przewód przyrządu bardziej od tyłu ręki (mediana ACCs dla membrany wynosiła 89, dla opuszek 467, dla kłębu 37, dla kłębika 34, dla tyłu dłoni 8, a dla przewodu 18). Po badaniu pacjentów z metycylinoopornym gronkowcem złocistym poziom skażenia membrany MRSA był wyższy niż kłębu.

Biorąc pod uwagę, że stetoskopy są używane wielokrotnie w ciągu dnia, wchodzą w bezpośredni kontakt ze skórą chorego i mogą dawać schronienie kilku tysiącom bakterii (w tym MRSA) z poprzednich badań, uznajemy je za potencjalnie istotne wektory transmisji. Z perspektywy kontroli zakażeń i bezpieczeństwa pacjenta stetoskop powinien być postrzegany jako przedłużenie dłoni lekarza i być odkażany po kontakcie z każdym chorym.

stetoskop dłoń bakterie tlenowe zanieczyszczenie membrana przewód metycylinooporny gronkowiec złocisty MRSA Didier Pittet