Upośledzenie funkcji poznawczych u osób ze stopą cukrzycową

| Medycyna
John Campbell, CC

U osób ze stopą cukrzycową występuje upośledzenie funkcji poznawczych.

Cukrzyca to choroba wieloukładowa, która wpływa m.in. na mózg. Ryzyko, że u diabetyka rozwinie się demencja, jest 2-krotnie wyższe niż u "normalnej" osoby. Stopa cukrzycowa to symptom, że cukrzyca sieje spustoszenie w całym układzie sercowo-naczyniowym - podkreśla dr Rachel Natovich z Uniwersytetu Ben-Guriona.

Nie ma badań koncentrujących się na funkcjonowaniu poznawczym pacjentów ze stopą cukrzycową, chociaż makro- i mikrozmiany naczyniowe leżące u podłoża tego zespołu są układowe i występują w wielu różnych narządach, w tym w mózgu. Obecne badania nad stopą cukrzycową skupiają się na epidemiologii, prewencji i leczeniu owrzodzenia.

Izraelskie badanie pokazuje, że osoby ze stopą cukrzycową mniej zapamiętują, mają gorszą koncentrację, problemy z uczeniem, zmniejszone hamowanie, wolniejsze reakcje poznawcze i psychomotoryczne, a także obniżoną fluencję słowną. To oznacza, że w porównaniu do generalnej populacji diabetyków, u osób z powikłaniem w postaci stopy cukrzycowej występują dodatkowe problemy poznawcze. Choć przed rozwojem stopy cukrzycowej zdolności poznawcze obu grup były takie podobne, obecny status poznawczy pacjentów ze stopą cukrzycową jest znacząco gorszy.

Natovich proponuje zmiany w strategii leczenia. Wg niej, pacjenci ze stopą cukrzycową muszą być rutynowo monitorowani pod kątem zmian poznawczych, wczesne ich wykrycie pozwoli bowiem wdrożyć właściwe terapie. Pani doktor uważa także, że ze względu na problemy pamięciowe, z uwagą i funkcjami wykonawczymi rodzina i lekarz muszą odgrywać bardziej aktywną rolę w opiece nad chorym. Wspomina też o programach edukacyjnych dla diabetyków (miałyby one dotyczyć możliwych powikłań poznawczych oraz znaczenia kontrolowania choroby). Natovich dodaje, że warto również pomyśleć o organizowaniu dla pacjentów ze stopą cukrzycową grup szkoleniowych dot. polepszenia kontroli choroby, odżywiania i aktywności fizycznej.

stopa cukrzycowa zaburzenia poznawcze uwaga pamięć koncentracja funkcje wykonawcze Rachel Natovich