Współczesne skrzypce równe stradivariusowi

| Ciekawostki
kubotake (Takeshi Kuboki), CC

Eksperyment przeprowadzony na grupie 10 wybitnych skrzypków wykazał, że nie są oni w stanie odróżnić dźwięku stradivariusa od współczesnych skrzypiec. Instrumenty budowane przez Antonio Stradivariego od wieków uchodzą za wzór do naśladowania. Jednak wielokrotnie przeprowadzane próby wykazywały, że słuchacze nie są w stanie odróżnić ich brzmienia od innych skrzypiec.

Tym razem próbę przeprowadzono na sporej grupie samych muzyków.

Każdy z profesjonalistów miał do czynienia z 6 nowymi skrzypcami i 6 starymi. Grał na nich z zawiązanymi oczami. Gdy muzyków poproszono o odróżnienie instrumentu starego od nowego, uzyskane wyniki były zgodne z rozkładem statystycznym, zatem nie różniły się od uzyskanych metodą zgadywania. Gdy poproszono ich zaś o ocenę instrumentu, wyższą średnią ocen uzyskały nowe skrzypce.

W końcu muzyków poproszono, by wybrali ten instrument, na którym najbardziej chcieliby grać. Sześciu wybrało nowoczesne skrzypce, a czterech stradivariusa.

Wyniki badań wskazują zatem, że nawet dla profesjonalistów nowoczesne instrumenty brzmią równie dobrze jak te klasyczne.

stradivarius skrzypce