Odkryto najstarszego naśladującego rośliny straszyka

| Nauki przyrodnicze

Zespół pracujący pod kierownictwem Maomina Wanga z Capital Normal University odkrył w Mongolii Wewnętrznej nowy gatunek kopalnego straszyka - Cretophasmomima melanogramma.

Przez brak lub niewielką liczbę skamieniałości naukowcy niewiele wiedzą o rozwoju mimikry u przodków straszyków. Tym cenniejsze są więc 3 okazy (samica i 2 samce), znalezione na stanowisku Jehol z okresu kredy (sprzed ok. 126 mln lat). U gatunku zidentyfikowano cechy upodobniające do odkrytych w tym samym miejscu roślin. Po złożeniu pokryte równoległymi czarnymi paskami skrzydła tworzyły języczkowaty kształt. Spokrewniona z miłorzębem roślina, której skamieniałości znaleziono w pobliżu (Membranifolia admirabilis), także miała liście-języczki, w dodatku pasiaste.

Nowe fosylia pokazują, że sama strategia obronna występowała już we wczesnej kredzie, jednak owadom nadal brakowało udoskonaleń ostatnich form, takich jak zaokrąglenia przednich odnóży do ukrywania głowy. Znalezisko sugeruje, że u tych owadów mimikra liściowa poprzedzała upodobnienie do gałązek i kory.

straszyk kopalny mimikra wczesna kreda Cretophasmomima melanogramma Mongolia Wewnętrzna Jehol Membranifolia admirabilis Maomin Wang