Nowy młot na stres oksydacyjny

| Medycyna
tylanarocks (Tylana), CC

Naukowcy odkryli cząsteczkę zwalczającą stres oksydacyjny (zaburzenie równowagi między reaktywnymi formami tlenu a wydajnością systemów przeciwutleniających).

Stres oksydacyjny może uszkodzić składowe komórki [DNA lub białka], skutkując nadmiernym namnażaniem w przypadku nowotworu albo obumieraniem komórek w przypadku chorób neurodegeneracyjnych [...]. Znalezienie równowagi jest jak chodzenie po linie; nasze studium koncentrowało się na odkryciu metod pozwalających trzymać stres oksydacyjny pod kontrolą - wyjaśnia prof. Mark Hannink z Uniwersytetu Missouri.

Hannink nawiązał współpracę z High Point Pharmaceuticals LLC. Zespół profesora analizował grupę obiecujących cząsteczek uzyskanych przez firmę farmaceutyczną.

Hannink i Kim Jasmer zidentyfikowali cząsteczkę HPP-4382, która ze względu na swą skuteczność w zwalczaniu stresu oksydacyjnego może znaleźć zastosowanie w lekach. High Point już ją opatentowało.

Kim opracował narzędzia potrzebne do zidentyfikowania odpowiednich kandydatów molekularnych. [...] Odkryliśmy właściwą cząsteczkę, która koryguje nierównowagę stresu oksydacyjnego [...]. Dzięki studium lepiej rozumiemy, co takiego robią te związki, by mu przeciwdziałać.

Amerykanie ustalili, że HPP-4382 indukuje oksygenazę hemową-1 (a skądinąd wiadomo, że jej skutkiem jest m.in. cytoprotekcja, czyli oporność na stres oksydacyjny).

stres oksydacyjny nierównowaga cząsteczka HPP-4382 choroby neurodegeneracyjne nowotwór Mark Hannink Kim Jasmer