Stres wpływa na mikrobiom tak samo, jak "śmieciowe" jedzenie

| Zdrowie/uroda
stuartpilbrow, CC

Stres jest tak samo szkodliwy, jak niezdrowa dieta. Zespół prof. Laury Bridgewater z Brigham Young University odkrył, że gdy samice myszy wystawiano na oddziaływanie stresu, ich mikrobiom zmieniał się podobnie jak u myszy na wysokotłuszczowej diecie.

Stres może szkodzić na wiele sposobów. Nasze badanie wskazuje na pewne novum, bo wiąże go ze specyficznymi zmianami w mikroflorze samic. Czasem myślimy o stresie jak o czysto psychologicznym fenomenie, ale wywołuje on unikatowe zmiany fizyczne.

Bridgewater i współpracownicy z Uniwersytetu Jiao Tong w Szanghaju zebrali dużą grupę 8-tygodniowych myszy. Połowie samców i połowie samic podawano wysokotłuszczową karmę. Po 16 tygodniach wszystkie myszy wystawiano przez 18 dni na działanie lekkiego stresu.

By ocenić ewentualny wpływ na mikrobiom, przed i po stresie naukowcy ekstrahowali z odchodów zwierząt bakteryjne DNA. Mierzono także lęk (badano, jak często i gdzie myszy się przemieszczają na specjalnej arenie).

Autorzy publikacji ze Scientific Reports natrafili na różnice międzypłciowe. Okazało się, że na wysokotłuszczowej diecie samce przejawiały silniejszy lęk niż samice. Samce z wysokotłuszczowej grupy wykazywały też zmniejszoną aktywność w reakcji na stres. Tylko u samic stres powodował zaś taką zmianę mikrobiomu, jak u zwierząt karmionych wysokotłuszczową paszą.

Choć badania prowadzono wyłącznie na zwierzętach, naukowcy sądzą, że uzyskane wyniki odnoszą się do ludzi. [...] Kobiety częściej chorują na depresję i zaburzenia lękowe, które wiążą się ze stresem. To studium sugeruje, że możliwym źródłem różnic międzypłciowych mogą być różne sposoby reagowania na stres przez mikrobiom.

 

stres wysokotłuszczowa dieta mikrobiom mikroflora Laura Bridgewater