Zsekwencjonowano świński genom

| Nauki przyrodnicze
Vicky TGAW

Międzynarodowa grupa naukowców zsekwencjonowała cały genom świni. Zidentyfikowano geny, które odegrały kluczową rolę w ewolucji gatunku, sporządzono też dokładną mapę retrowirusów endogennych (ERV), których genom stanowi część genomu świni. Świnia to jedno z najważniejszych udomowionych zwierząt, najwyższy czas, byśmy poznali jej genom - mówi profesor Leif Andersson z Uniwersytetu w Uppsali.

Dzięki pracom nad genomem uczeni dowiedzieli się, że dzika świnia pojawiła się przed około 4 milionami lat w Azji Południowo-Wschodniej. Zwierzę zostało udomowione przed około 10 000 lat, a proces ten zachodził w różnych miejscach Eurazji. Podczas wczesnej epoki rozwoju rolnictwa często dochodziło do krzyżowania się świni domowej z dziką świnią.

Przeprowadzone badania wykazały również, że w genomie świni jest mniej retrowirusów endogennych niż w genomie człowieka, jednak, w przeciwieństwie do ludzkich ERV są one w stanie reprodukować się i infekować organizm, co oznacza, że przeszczepianie ludziom świńskich organów może prowadzić do infekcji. Artykuł, który szczegółowo opisuje badania nad świńskim genomem daje też podstawy do szacowania tego ryzyka.

świnia genom sekwencjonowanie retrowirus endogenny przeszczep ewolucja