GIS - narzędzie dla kartografa i kryminologa

| Ciekawostki
David Rose, Ohio State University

David Rose, doktorant z Uniwersytetu Stanowego Ohio, rozpoczyna badania nad zastosowaniem systemu informacji geograficznej (ang. geographic information system, GIS) do identyfikowania cech kości stopy, które wskazywałyby na tryb życia właściciela. Amerykanin ma nadzieję, że zdobyte w ten sposób dane pomogą w rozpoznawaniu ofiar przestępstw.

Nasze kości przystosowują się do obciążeń, przy których muszą pracować. Wzorce rozciągania i ściskania zapisują się w wewnętrznej strukturze kości, a GIS pozwala nam spojrzeć na nie świeżym okiem - uważa Rose.

Współautorka badania prof. Julie Field dodaje, że archeolodzy często posługują się GIS, by zwizualizować położenie obiektów znalezionych na stanowisku. Próbujemy zidentyfikować ważne skupiska obiektów, np. narzędzi używanych w domu bądź rolniczych, które mogłyby wskazać na wzorce ludzkiej aktywności. W oparciu o zadane kryteria oprogramowanie podaje miary statystyczne, informujące, czy obiekty rzeczywiście tworzą klaster.

David Rose, Ohio State University

Jak wyjaśnia opiekun naukowy Rose'a prof. Sam Stout, dzięki wykorzystaniu ArcGIS można wizualizować, analizować i porównywać rozkład mikroskopijnych cech odzwierciedlających rozwój i podtrzymanie kości. Co ważne, da się je odnieść do stanu szkieletu, np. charakterystycznej dla osteoporozy łamliwości.

ArcGIS przetestowano na przekroju kości śródstopia kobiety, która podarowała swoje ciało do badań medycznych. Najpierw pod mikroskopem wykonano zdjęcie w bardzo wysokiej rozdzielczości. Później oprogramowanie mapowało położenie osteonów, podstawowych składników istoty zbitej tkanki kostnej (kształt osteonów oraz układ włókien kolagenowych tworzących blaszki kostne zależą od obciążeń generowanych za życia danej osoby).

Postępy w zakresie badania kości stóp są zawsze mile widziane, bo często, gdy znajduje się ludzkie szczątki, stopy nadal tam są, bo ochrania je obuwie.

system informacji geograficznej GIS kości mapowanie osteony obciążenie David Rose