Sztuczna inteligencja pomoże prawnikom?

| Technologia
P199, GNU FDL

System sztucznej inteligencji opracowany przez specjalistów z University College London, University of Sheffield i University of Pennsylvania prawidłowo przewidział wyroki sądowe, jakie zapadły w setkach spraw. Wspomniany system analizował sprawy toczące się przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, a następnie w 79% przypadków prawidłowo przewidział werdykt.

To oznacza, że sztuczna inteligencja jest w stanie nauczyć się kwestii związanych z prawem. Nie uważamy, by w najbliższym czasie sztuczna inteligencja mogła zastąpić sędziów i prawników. Sądzimy jednak, że może ona przydać się w poszukiwaniu wzorców, które prowadzą do wydania konkretnych wyroków - mówi doktor Nikolaos Alertas z University College London. Jego zdaniem AI może stać się użytecznym narzędziem do wstępnej analizy potencjalnych naruszeń Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Algorytmy takie mogłyby pomóc zespołom prawnym, które analizują podejrzane czyny w celu podjęcia decyzji, czy powinny być one rozpatrywane przez Trybunał Praw Człowieka.

Wspomniany system podczas testów otrzymał do przeanalizowania 584 sprawy, które w przeszłości rozpatrywał Europejski Trybunał Praw Człowieka. Zadaniem systemu było stwierdzenie, czy sąd orzekł, że doszło bądź nie do naruszenia Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. System popełnił pomyłki na przykład tam, gdzie w dwóch podobnych sprawach zapadły różne wyroki. Może to świadczyć o tym, że nie był w stanie zorientować się w subtelnościach prawnych, możne jednak pokazywać, w system prawny wpisana jest subiektywna ocena.

Sztuczna inteligencja miała do wyboru sprawy związane z trzema podstawowymi artykułami Konwencji Praw Człowieka, które dotyczyły stosowania tortur, prawa do uczciwego procesu i poszanowania prywatności.

Teraz naukowcy chcą przetestować swój system na szerszym wachlarzu spraw, niewykluczone też, że dołączą do danych dostarczanych maszynie również zeznania świadków czy notatki prawników.

sztuczna inteligencja Europejski Trybunał Praw Człowieka wyrok