NanoZymowy bicz na bakterie

| Medycyna
Dr Chaitali Dekiwadia/RMIT Microscopy and Microanalysis Facility

Na RMIT University powstały sztuczne enzymy (NanoZymes), które wykorzystują światło widzialne do generowania uśmiercających bakterie reaktywnych form tlenu (RFT).

Australijczycy twierdzą, że pewnego dnia sztuczne enzymy mogą zostać wykorzystane w walce z zakażeniami i do eliminowania patogenów, w tym pałeczek okrężnicy (Escherichia coli) czy gronkowca złocistego (Staphylococcus aureus), z przestrzeni wysokiego ryzyka, np. ze szpitali.

NanoZymy z RMIT są zbudowane z nanopręcików (ich średnica jest 1000-krotnie mniejsza od grubości ludzkiego włosa).

Przez wiele lat próbowaliśmy opracować sztuczne enzymy, które zwalczają bakterie, dając przy tym możliwość kontrolowania zakażeń za pomocą zewnętrznych wyzwalaczy i bodźców. Wreszcie nam się to udało - podkreśla prof. Vipul Bansal.

Nasze NanoZymy są sztucznymi enzymami, które łączą światło i wilgoć, by zapoczątkować biochemiczną reakcję prowadzącą do powstania rodnika hydroksylowego (wodorotlenkowego) •OH, a ostatecznie - do uśmiercenia bakterii.

Wykazaliśmy, że po ekspozycji na błysk białego światła aktywność naszych NanoZymów zwiększyła się ponad 20-krotnie, co doprowadziło do perforacji i śmierci komórek bakteryjnych.

Autorzy publikacji z pisma ACS Applied Nano Materials wyjaśniają, że NanoZymy działają w roztworze przypominającym środowisko rany. Roztworem tym można spryskiwać różne powierzchnie.

Australijczycy dodają, że NanoZymy są także produkowane w postaci proszku do mieszania z farbami, ceramiką i innymi produktami. W ten sposób w szpitalach dałoby się np. uzyskiwać wolne od bakterii ściany i powierzchnie.

Zespół Bansala wspomina też o toaletach publicznych czy samoodkażających się muszlach klozetowych.

Na razie NanoZymy korzystają ze światła widzialnego np. z latarek, ale w przyszłości mogą być aktywowane światłem słonecznym.

NanoZymy przebadano w warunkach laboratoryjnych. Teraz trwają testy ich długoterminowych "osiągów" w produktach konsumenckich.

sztuczne enzymy NanoZymy światło widzialne reaktywne formy tlenu rodnik wodorotlenowy Vipul Bansal