By lepiej sobie radzić z szumami usznymi, kontrolę musi przejąć płat czołowy

| Zdrowie/uroda
Toshiyuki IMAI (matsuyuki), CC

U ludzi, którzy lepiej sobie radzą z szumami usznymi (tinnitus auris), występują zmienione wzorce przetwarzania emocji.

O ile część osób z szumami usznymi przystosowuje się do swojego stanu, o tyle część pacjentów przez objawy musi ograniczać codzienną aktywność. Najnowsze badanie prof. Fatimy Husain z Uniwersytetu Illinois wykazało, że te pierwsze używają do przetwarzania emocji innych obszarów.

W ramach wcześniejszych badań z wykorzystaniem funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (fMRI) zespół Husain porównywał przetwarzanie emocji u ludzi z szumami i osób zdrowych. Amerykanka wyodrębniła wtedy 3 grupy: 1) osób z łagodną-umiarkowaną utratą słuchu i łagodnym szumem usznym, 2) ludzi z łagodną-umiarkowaną utratą słuchu bez szumu usznego i 3) dopasowaną pod względem wieku zdrową grupę kontrolną. W skanerze ochotnicy słyszeli i oceniali miłe, niemiłe oraz neutralne dźwięki (np. gaworzącego czy płaczącego dziecka oraz rozmawiających w tle dorosłych). Okazało się, że aktywność w jądrze migdałowatym (centrum emocjonalnym mózgu) była w grupach 1. i 2. wolniejsza niż w grupie kontrolnej. W porównaniu do normalnie słyszących, u pacjentów z tinnitus auris występowała za to większa aktywność w 2 regionach: wyspie i zakręcie przyhipokampowym.

W najnowszym studium, także z wykorzystaniem fMRI, Amerykanie chcieli sprawdzić, czy istnieją różnice między pacjentami przystosowanymi i nieprzystosowanymi (odczuwającymi mniejszy i większy dystres). Wpływ objawów na życie określano za pomocą serii badań i kwestionariuszy oceniających słuch, uwagę, emocje i sen.

Stwierdzono, że pacjenci z mniejszym dystresem używali do przetwarzania emocji innego szlaku, który nie bazował na ciele migdałowatym. Ludzie przystosowani do szumów w większym stopniu polegali za to na płacie czołowym, rejonie krytycznym dla uwagi, planowania i kontroli impulsów. Amerykanie uważają, że większa aktywacja tego regionu pozwala kontrolować emocjonalne reakcje i zmniejszać dolegliwości.

Ponieważ badanie wykazało, że na przetwarzanie emocji może wpłynąć aktywność fizyczna, Husain chce się bliżej przyjrzeć temu związkowi.

szumy uszne tinnitus auris przetwarzanie emocje ciało migdałowate płat czołowy Fatima Husain