Niezwykłe zachowanie szympansów zaczątkiem religii?

| Nauki przyrodnicze
MPI-EVA PanAf/Chimbo Foundation

Jak wiadomo, szympansy sprawnie posługują się narzędziami. Naukowcy z Instytutu Antropologii Ewolucyjnej im. Maxa Plancka w Lipsku zainicjowali "Pan African Programme: The Cultured Chimpanzee" w ramach którego badają zachowania szympansów. W ten sposób natrafili na niezwykły, nieznany dotychczas zwyczaj tych zwierząt. Okazuje się, że w Zachodniej Afryce szympansy wrzucają do drzew kamienie. W ten sposób w pustych pniach gromadzą się całe ich stosy. Badacze nie wiedzą, jakie znaczenie ma takie zachowanie, ale przypuszczają, że ma ono jakiś związek z kulturą.

Dotychczas obserwowano praktyczne zachowania szympansów, takie jak wykorzystywanie narzędzi do zdobywania pożywienia czy samic. Zauważono też, że jedne grupy szympansów niekoniecznie wykazują takie same zachowania jak inne.
Gdy naukowcy dowiedzieli się o istnieniu tajemniczych składowisk kamieni, umieścili w czterech takich miejscach kamery reagujące na ruch. W Chimbo Foundation w Gwinei Bissau zarejestrowano filmy, które potwierdziły, że kamienie są wrzucane przez szympansy, a zwierzęta regularnie odwiedzają takie drzewa. Kamery zarejestrowały szympansy, które brały kamienie z zewnatrz lub wewnątrz drzewa, wrzucały je do drzewa i wydawały przy tym przeciągły dźwięk - mówi Ammie Kalan z Instytutu Maxa Plancka. Wrzucaniem kamieni zajmują się głównie samce, chociaż zarejestrowano też samice i młode szympansy. Zachowanie takie zaobserwowano wyłącznie w Afryce Zachodniej i wydaje się ono niezależne od czynności związanych ze zdobywaniem pożywienia.

To nieznane dotychczas zachowanie. Jego odkrycie pokazuje, że w ramach projektu PanAf możemy zarejestrować jeszcze wiele nieznanych aspektów życia szympansów, które są naszymi najbliższymi krewnymi. Jako, że zwyczaj składowania kamieni w drzewach nie wydaje się związany ani z obfitością kamieni, ani z dostępnością odpowiednich drzew, prawdopodobnie ma on jakieś znaczenie kulturowe - mówi Christophe Boesch, dyrektor Wydziału Prymatologii w Instytucie Antropologii Ewolucyjnej im. Maxa Plancka.

Autorzy badań sugerują, że takie zachowanie może rzucić światło na rozwój rytuałów religijnych u człowieka.

szympans kultura religia kamień drzewo